Partner - Delägare

möten pågår i glasade kontorslokaler

Som partner får du tillgång till ett starkt nätverk för att utveckla ditt eget företag.

Content

Vi välkomnar företag och organisationer som har viljan och drivkraft att tillsammans ta sig an framtida samhällsbyggnadsutmaningar. Här finns möjlighet att vara med och forma och driva utvecklingen som främjar en kunskapsbaserad, hållbar tillväxt i hela regionen.

Partners

Johanneberg Science Parks utveckling drivs av våra partners. Vi har exklusivt valt ut ett antal aktörer, som har viljan och drivkraft att tillsammans ...

Vill du veta mer, kontakta;

Göran Havert, Affärsutvecklingschef

+46 730 34 64 65 goran.havert@johannebergsciencepark.com LinkedIn