Utveckla ditt företag

Johanneberg Science Park stöttar företag som vill stärka sin konkurrenskraft och tillväxtpotential genom innovationsprojekt tillsammans med andra företag, universitet och institut.

Content

Vår roll är att mäkla, formulera och ibland driva projekten, men oftare att utbilda och coacha företagen att leda samarbetsprojekten själva. Vi förmedlar också nätverk, kontakter och kompetens.

Hyresgäst

Som hyresgäst erbjuds du en kreativ och utvecklande miljö med tillgång till mötesplatser, nätverksskapande aktiviteter, konferensmöjligheter samt serv...

Partner - Delägare

Som partner får du tillgång till ett starkt nätverk för att utveckla ditt eget företag. ...

Samverkanspartner

Vi söker kontinuerligt nya samverkanspartners för kommande ansökningar och pågående projekt. ...

Små och medelstora företag

Bli medlem i vårt nätverk och ta del av en rad förmåner...

Vill du veta mer, kontakta;

Göran Havert, Affärsutvecklingschef

+46 730 34 64 65 goran.havert@johannebergsciencepark.com LinkedIn