TJIVA - Hur går det till?

workshop med människor

I TJIVA-projektet utvecklar vi metoder och verktyg för att hjälpa företag testa nya tankesätt, utveckla processer och metoder och därmed öka sin innovationsförmåga.

Content

Att förstå ditt företags erbjudande och hur det skapar värde för kunden är avgörande. Vi hjälper dig se över ditt erbjudande och hur du kan förändra och förnya. Fokus ligger på att analysera och utveckla ditt företags tjänsteerbjudande. Om du idag inte erbjuder tjänster hjälper vi dig att identifiera möjliga tjänsteerbjudanden.

Du får kreativa, handlingsbaserade rekommendationer för att snabbt generera de resultat som är viktigast för dig. Anpassade efter dina specifika förutsättningar och behov.

Hur går det till?

Du erbjuds delta i en eller flera aktiviteter som är subventionerade via projektmedel.

Workshops:  
TJIVA erbjuder en rad workshops utifrån olika teman. Workshopparna leds av experter med djup kunskap om tjänsteinnovation parat med förståelse för företagandets verklighet. 

Nätverksträffar: 
Företag träffas för att ta del av expertkunskap, metoder och varandras erfarenheter som direkt kan användas i den egna verksamheten. 
6 träffar under 8 månader. 

Tjänsteutvecklingslabb:
Intensiv och agil workshop där du får utveckla en prototyp och MVP (minimum viable product) utifrån ett tjänsteerbjudande. 

Accelerator: 
Här tar du din prototyp vidare till marknaden!  Coachning i kreativ miljö för möten och lärande. Här arbetar du parallellt med andra företag i samma process för erfarenhetsutbyte.

Rådgivning:
Via TJIVA kan du få individuell rådgivning utifrån ditt företags behov i samarbete med nätverket Industriell Dynamik. Ett nätverk med 16 organisationer som stöttar med teknik- och affärsutveckling för små och medelstora företag i Västra Götaland.  https://www.industrielldynamik.se/

Datum och inbjudningar till TJIVAs evenemang

 #tjiva #affärsutveckling 
 

Västra Götalandsregionen

ERUF logo

TJIVA - Tjänsteinnovationsaccelerator

Växlar upp innovationsnivån hos företag...

TJIVA - Evenemang

TJIVA ger dig kreativa, handlingsbaserade rekommendationer för att snabbt generera de resultat som är viktigast för dig. Anpassade efter dina specifik...

Expertisen bakom TJIVA

Ett partnerskap bestående av tre aktörer som alla bidrar med relevant och värdefull kompetens. ...

TJIVA - Presentationer

Här hittar du material och presentationer från aktiviteter. ...

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig!

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn