TJIVA - Hur går det till?

workshop med människor

Vi har beprövade arbetsmetoder och erfarenhet av att hjälpa företag utveckla sina affärer, processer och metoder och därmed öka sin vinst och effektivisera sitt arbetssätt. Här får du en överblick på vad som händer när.

Content

Hur går det till?

Du erbjuds delta i en eller flera aktiviteter som är subventionerade via projektmedel.

Workshops:  
Enstaka workshops utifrån olika teman: ”Hur ta betalt för tjänster”, ”Från produkt till tjänst”, ”Kundorienterad tjänsteutveckling”.
Leds av en expert.

Nätverksträffar: 
Företag träffas för att ta del av expertkunskap och metoder för att direkt använda i den egna och varandras verksamheter. 
6 träffar i 8 månader. 

Accelerator: 
Coachning i kreativ miljö för möten, lärande. Här medverkar också större företag för erfarenhetsutbyte.
Start 2021.

Tjänsteutvecklingslabb:
Intensiv och agil workshopserie som utvecklar tjänster. 
Start 2021.

logos_TJIVA

TJIVA - Tjänsteinnovationsaccelerator

Växlar upp innovationsnivån hos företag...

TJIVA - En möjlighet för ditt företag

Öka dina intäkter och skapa mer frihet i ditt företag....

Expertisen bakom TJIVA

Ett partnerskap bestående av tre aktörer som alla bidrar med relevant och värdefull kompetens. ...

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig!

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63
Skicka e-post
LinkedIn