TJIVA - Evenemang

TJIVA workshop

TJIVA bjuder in till workshops och nätverk. Du får kreativa, handlingsbaserade rekommendationer för att snabbt generera de resultat som är viktigast för dig. Anpassade efter dina specifika förutsättningar och behov. Välkommen!

Content

TJIVA Företagsnätverk 

Ju nu välkomnar företag i Sjuhärad och Boråsregionen!
En möjlighet för er att öka er innovationsförmåga, hitta nya affärsmöjligheter och utveckla era tjänsteerbjudanden. Ni får expertkunskap, stöd i ett peer-assist inspirerat arbetssätt och självklart också erfarenhetsutbyte.

Det går till så att företag träffas för att ta del av expertkunskap och metoder för att direkt använda i den egna och varandras verksamheter. Nätverket har 6 träffar under en period av 8 månader. Varje företag medverkar med 2-4 personer/företag.

Peer-assist är en kraftfull process som bygger på att alla deltagare bidrar i varandras arbete och företagen förbinder sig därför att delta med minst en person vid samtliga tillfällen. Introduktionsträffen är i Ulricehamn. Sedan är varje företag värd för varsin träff och får då hjälp av hela gruppen i just sin utveckling.

Nätverket är det andra av totalt två. Det första nätverket startade 20-05-27. 
Nästa nätverk startar i oktober och pågår till maj 2021.

Nätverket leds av Barbro Lagerholm, expert inom innovationsledning och tjänstefiering på RISE.

Deltagaravgift:
Tack vare extern finansiering kan vi erbjuda deltagande i nätverks-serien för totalt endast 5 000 kr exklusive moms till ett begränsat antal företag. Ordinarie deltagaravgift är 50 000 kr exklusive moms.

Mer information och intresseanmälan 

TJIVA Workshops 

TJIVA Workshop 200924: Praktisk Tjänsteinnovation för konsulter
Denna workshop är en fördjupning för dig som är konsult. Den vänder sig till dig som medverkat minst en gång i TJIVAs tidigare workshops eller motsvarande. Tillsammans utforskar vi verktyg och metoder för att driva tjänsteinnovationsprocesser tillsammans med en kund. Workshoppen leds av innovationsledaren Mathias Duell, expert på tjänstelogik, tjänsteinnovation och värdeskapande för företag.

Tidigare workshops:

TJIVA Workshop 200204: Växla upp innovationsnivån i ditt företag med tjänstelogik

TJIVA Webbaserad Workshop 200415: Co-Innovation

TJIVA Webbaserad Workshop 200505: Kundresan

TJIVA Webbaserad Workshop 200602: Skapa värde för kunden

#tjiva #affärsutveckling #tjänsteinnovation #tjänstelogik

Intyg om försumbart stöd

Priset är subventionerat. För att få det subventionerade priset behöver därför medverkande företag påvisa att man inte tagit emot stöd som överstiger 200 000 euro (motsvarande c:a 2 MSEK) under de tre senaste åren.
Det görs enkelt genom att fylla i följande blankett >>
Ifylld och underskriven blankett mejlas till sofia.ganslandt@johannebergsciencepark.com.

OBS! Blanketten måste lämnas ifylld senast på workshopdagen, i annat fall kommer fullt pris (5 000 kr) att tas ut.