TJIVA - Evenemang

TJIVA workshop

TJIVA bjuder in till workshops och nätverk. Du får kreativa, handlingsbaserade rekommendationer för att snabbt generera de resultat som är viktigast för dig. Anpassade efter dina specifika förutsättningar och behov. Välkommen!

Content

TJIVA Workshops (datum i höst publiceras snart)

TJIVA Workshop: Växla upp innovationsnivån i ditt företag med tjänstelogik!
T
id: 4 feb kl. 09:00 - 13:00 
Plats: Johanneberg Science Park, Sven Hultins gata 9C, Göteborg.
Workshopen leddes av Mathias Duell, expert på tjänstelogik, tjänsteinnovation och värdeskapande för företag. Mathias utgår från användarens behov och sätter kundupplevelsen i centrum.
Pris:
500 kr + moms: Rabatterad avgift för små och medelstora företag 
5 000 kr + moms: Ordinarie deltagaravgift övriga företag

TJIVA Webbaserad workshop: Co-Innovation
Tid: 15 april kl. 09:00 - 12:00 
Plats: via Zoom 
Workshopen genomförs online. Den leds av innovationsledaren Molly Rogstadius och Mathias Duell, expert på tjänstelogik, tjänsteinnovation och värdeskapande för företag, båda från RISE. De stöttar företag och organisationer i jakten på nytänkande lönsamheter som förändrar världen. Genom att öka verksamhetens strategiska och systematiska kompetens i att fånga in och tillgodose djupare behov och möjligheter skapar de framgång på morgondagens marknad.  
Pris:
500 kr + moms: Rabatterad avgift för små och medelstora företag 
5 000 kr + moms: Ordinarie deltagaravgift övriga företag

TJIVA Webbaserad Workshop: Kundresan
Tid: 5 maj kl. 09:00 - 12:00 
Plats: via Zoom
Workshopen genomförs online. Den leds av tjänstedesigner Karin Lycke, expert på tjänsteinnovation och värdeskapande för företag. Karin stöttar företag och organisationer i att förstå sina kunder och utifrån det utveckla innovativa erbjudanden och tjänster.  
Pris:
500 kr + moms: Rabatterad avgift för små och medelstora företag 
5 000 kr + moms: Ordinarie deltagaravgift övriga företag

TJIVA Webbaserad workshop: Skapa värde för kunden
Tid: 2 juni kl. 09:00 - 12:00 
Plats: Sven Hultins gata 9C, Göteborg 
Workshopen leds av Sara Renström, RISE, designforskare och expert inom användarcentrerad design. Sara har erfarenhet av både användning och utveckling av samt undervisning i designetnografiska metoder för produkt- och tjänsteutveckling.
Pris:
500 kr + moms: Rabatterad avgift för små och medelstora företag 
5 000 kr + moms: Ordinarie deltagaravgift övriga företag

#tjiva 

TJIVA Företagsnätverk 

En möjlighet för er att öka er innovationsförmåga, hitta nya affärsmöjligheter och utveckla era tjänsteerbjudanden. Ni får expertkunskap, stöd i ett peer-assist inspirerat arbetssätt och självklart också erfarenhetsutbyte.

Det går till så att företag träffas för att ta del av expertkunskap och metoder för att direkt använda i den egna och varandras verksamheter. Nätverket har 6 träffar under en period av 8 månader. Varje företag medverkar med 2-4 personer/företag.

Peer-assist är en kraftfull process som bygger på att alla deltagare bidrar i varandras arbete och företagen förbinder sig därför att delta med minst en person vid samtliga tillfällen. Introduktionsträffen är i Ulricehamn. Sedan är varje företag värd för varsin träff och får då hjälp av hela gruppen i just sin utveckling.

Nätverket är det andra av totalt två. Det första nätverket startade 20-05-27. 
Nästa nätverk startar i oktober och pågår till maj 2021.

Nätverket leds av Barbro Lagerholm, expert inom innovationsledning och tjänstefiering på RISE.

Deltagaravgift:
Tack vare extern finansiering kan vi erbjuda deltagande i nätverks-serien för totalt endast 5 000 kr exklusive moms till ett begränsat antal företag. Ordinarie deltagaravgift är 50 000 kr exklusive moms.

Mer information och intresseanmälan