TJIVA - Evenemang

TJIVA workshop

TJIVA ger dig kreativa, handlingsbaserade rekommendationer för att snabbt generera de resultat som är viktigast för dig. Anpassade efter dina specifika förutsättningar och behov. Välkommen!

Content

Workshops

Att förstå hur dina kunders erbjudanden skapar värde tillsammans med andra aktörer i ett ekosystem är nyckeln till framgångsrik affärsutveckling och viktig kunskap som hjälper dig lyckas. Tillsammans ser vi över ditt erbjudande och hur du kan förändra och förnya. Fokus ligger på hur tjänsteinnovation i kombination med kundbehovsdriven utveckling kan bli ett framgångsrecept. Workshopparnas innehåll varierar från introduktion till fördjupning. 

Workshop 21/4 2021: 
Skapa attraktiva cirkulära affärserbjudanden med -användaren i centrum 

Leds av innovationsledaren Mathias Duell, expert på tjänstelogik, tjänsteinnovation och värdeskapande för företag.

Tjänsteutvecklingslabb

Tjänsteutvecklingslabb:
En intensiv och agil workshop där du genomgår en innovationsprocess för att utveckla eller digitalisera en prototyp eller MVP (Minimum Viable Product) utifrån ett tjänsteerbjudande. Går det att digitalisera er affärsmodell eller kanske hitta ett nytt värdeerbjudande? Tillsammans med en processledare hittar vi nya affärsmöjligheter med fokus på hållbarhet genom Design Thinking-perspektivet.

Innovationslabb 2 - 11/5 2021
Välkomna att söka till vårt digitala innovationslabb!
Labbet riktar sig mot er företag som:
- Har en innovationsprocess och intresse av en omställningsprocess
- Vill tjänstefiera eller digitalisera er affärsmodell
- Har ett behov av att hitta nya värdeerbjudanden

Innovationslabb 1- 27/4 2021 (anmälan stängd)

Accelerator: (datum ej beslutade)
Här tar du din prototyp vidare till marknaden!  Coachning i kreativ miljö för möten och lärande. Här arbetar du parallellt med andra företag i samma process för erfarenhetsutbyte.

Leds av Founders Loft

Företagsnätverk 

En möjlighet för er att öka er innovationsförmåga, hitta nya affärsmöjligheter och utveckla era tjänsteerbjudanden. Ni får expertkunskap, stöd i ett peer-assist inspirerat arbetssätt och självklart också erfarenhetsutbyte. Det går till så att företag träffas för att ta del av expertkunskap och metoder för att direkt använda i den egna och varandras verksamheter. Nätverket har 6 träffar under en period av 8 månader. Varje företag medverkar med 2-4 personer/företag. TJIVAs företagsnätverk riktar sig till etablerade företag som vill skapa strategi och förnyelseförmåga för sin tjänsteinnovation.
Nätverk 1 är avslutat. Nätverk 2 pågår. 

Mer information (fullt)

Leds av Barbro Lagerholm, expert inom innovationsledning och tjänstefiering* på RISE. 

Växlar upp innovationsnivån hos företag

TJIVA - Tjänsteinnovationsacceleratorn

Växlar upp innovationsnivån hos företag

TJIVA - Hur går det till?

I TJIVA-projektet utvecklar vi metoder och verktyg för att hjälpa företag testa nya tankesätt, utveckla processer och metoder och därmed öka sin innov...

TJIVA - Presentationer

Här hittar du material och presentationer från aktiviteter. ...

Expertisen bakom TJIVA

Ett partnerskap bestående av tre aktörer som alla bidrar med relevant och värdefull kompetens. ...

 #tjiva #affärsutveckling 
 

Västra Götalandsregionen

ERUF logo