Tysta Offentliga Rum

I innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum skapas bullerdämpade platser mitt i stadskärnan. Störande trafikljud och buller dämpas med hjälp av avancerad teknik, som skapar en behagligare ljudupplevelse. IMCG leder projektet, ansvarar för innovationsprocessen, strategisk kommunikation och nya affärslösningar. Teknikkonceptet testas i parker och offentliga miljöer i London och Göteborg.

Content

Genom innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum skapar vi ett koncept för den Hållbara, attraktiva staden. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova delfinansierar projektet med ambitionen att resultatet ska bidra till genomförandet av de Globala målen som finns i Agenda 2030.

Den första demonstratorn var en busshållplats intill Johanneberg Science Park på Chalmersområdet i Göteborg. Hållplatsen är en testarena för ljuddämpande teknik och har bland annat utvecklats med en bokbytarhylla. Busshållplatsen utgör även den andra ändhållplatsen för den nya elbussen som utvecklas inom ElectriCity-samarbetet. Johanneberg Science Park var här länken mellan ElectriCity och TOR.

Tysta Offentliga Rum var med i ElectriCity Innovation Challenge med hållplatsen som inspirerande lösning i utvecklingsverkstaden för utmaningen Attraktiva hållplatser. Den andra demonstratorn som testades bestod av 15 hexagoner på Masthuggskajen i Göteborg och invigdes maj 2016. En tredje demonstrator var en del av Ljusstråket i Julstaden Göteborg 2015, denna flyttades sedan till Masthuggskajen. Dessa är nu nedmonterade och finns i Älvstranden utvecklings ägor. Resultatet blev väldigt bra med en bullerdämpning om 20 dB enligt mätning och analys av Rise.

Bokbytarställ Johanneberg Science Park

Tysta Offentliga Rum startade som ett initieringsprojekt, som sedan beviljades ett samverkansprojekt (steg 2) inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation, inom området ”Hållbara attraktiva städer”. I november 2017 beviljades projektet det tredje och sista steget inom programmet med fokus på att ta innovationen till en pre-kommersiell nivå.

Det är ett Vinnova-finansierat projekt för att möta de Globala målen i Agenda 2030.

Läs mer 
TOR https://imcg.se/project/tysta-offentliga-rum/
ElectriCity https://www.electricitygoteborg.se/

För mer information, kontakta:

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17
Skicka e-post
LinkedIn