Kostnadsfri grundkurs i Värdelogik: Nya erbjudanden och fler nya kunder 

illustration

Drömmer du om långvariga och lönsamma relationer med dina kunder? Vill du bryta dig fri från priskonkurrensens trånga grepp? Är du redo att omdefiniera hur du ser på din verksamhet? Känner du att tiden är mogen för att utforska dina kunders behov på ett helt nytt sätt och skapa en verksamhet som motsvarar dem?

Content

Om ditt svar är ett övertygat “ja” till någon av dessa frågor, då är det dags att du utforskar tjänstelogikens värld. Vår exklusiva kurs ger dig inte bara grundläggande insikter, utan hjälper dig även att omsätta dem i praktiken för att ge din företagsresa en välförtjänt nystart.

Denna kurs erbjuder:

  • En inspirerande video som introducerar dig till de revolutionerande tankesätten bakom värdelogik. 
  • Ett antal engagerande lektioner som låter dig omedelbart börja tillämpa dina kunskaper på din egen verksamhet.

Kursen omfattar följande delar

  • Modul 1 handlar om hur du tar reda på vilka som är kunder och intressenter för ditt erbjudande och vilka motiv de kan ha för att köpa det du erbjuder.
  • Modul 2 handlar om hur du designar köpprocessen, från det att kunden först träffar på ditt erbjudande, via köp till eftermarknad och kundvård
  • Modul 3 handlar om hur du designar ditt erbjudande så att det passar ditt utvalda kundsegment
  • Modul 4 handlar om hur du kan analysera och optimera leveransen av din tjänst eller produkt

Kursen är utvecklad inom projektet TJIVA i samarbete med Founders Loft och RISE med finansiering från Västra Götalandsregionen: https://tjiva.johannebergsciencepark.com 

Kursen erbjuds kostnadsfritt!

Länk till kursen