PEPP – Public EV Power Pilots

elbil

Lindholmen Science Park är från februari 2024 värd för PEPP, Public EV Power Pilots. Projektet undersöker om fordon kan användas som energilager för att balansera elnäten. Genom två kommande tester kommer projektet att titta närmare på möjligheterna för detta genom att använda sig av stillastående bilar i ett parkeringsgarage och i en bilpoolstjänst.

Content

Den stegrande elektrifieringen ställer nya krav på vårt elnät och nya smarta lösningar som kan bidra till ett mer resurseffektivt användande av energin kan spela en stor roll. En av dessa lösningar kan vara att utnyttja överskottsenergi från bilbatterier – inte minst med tanke på att våra bilar till största delen står stilla.

PEPP handlar om att utforska den stora mängden energi som finns tillgänglig i elbilar då de inte används och se om den överkapaciteten kan användas för att balansera elnätet. Den potential som finns är stor. För att undersöka detta kommer parterna i PEPP att genomföra två användarstudier i realistiska piloter: arbetsplatspendling och bilpool. Tekniken som ska användas är en dubbelriktad laddning, så kallad V2G (Vehicle to Grid) och den är nyckeln för att en balansering av elnätet ska kunna ske. Att utforska detta i en publik miljö kommer att möjliggöra analyser av detta ur ett systeminnovationsperspektiv. 

En av de största skillnaderna mellan de två testerna handlar om att bilar som står i parkeringsgarage står stilla längre än bilar som används inom bilpooltjänsten. Men det finns fler frågor att fokusera på rörande tekniska system, hur människor uppfattar och använder dubbelriktad laddning i publika miljöer, policyrelaterade frågor samt vilket värde som tjänsterna skapar. Detta kommer PEPP att utforska. Projektet kommer även att utveckla tekniska system för optimering av bilpooler, användarinteraktion och energioptimering.  

Testerna kommer att pågå under två års tid och omfatta totalt tolv bilar, sex i varje användarstudie. I slutet av 2024 ska projektet ha kommit fram till vad nästa steg är och efter 2025 väntar studier i större skala där 100-tals och än fler bilar kan komma att ingå.

PEPP, Public EV Power Pilots

Ett tvåårigt projekt som undersöker om fordon, med hjälp av dubbelrikad laddning, kan användas som energilager för att balansera elnäten. Partners: Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park, Volvo Cars, Volvo On Demand, Chalmers Tekniska Högskola, RISE Research Institutes of Sweden, CTEK Sweden, Easypark, Göteborg stads Parkering, Mölndals Parkering, Göteborg Energi, Mölndal Energi, Mölndala Fastighet och Business Region Göteborg.*
Finansiär: Energimyndighetens FFI-program, tillsammans med Vinnova.

Läs mer om PEPP här.

Gothenburg Green City Zone

Gothenburg Green City Zone är ett initiativ där framtidens transportsystem testas i verkliga miljöer. Målet är att transporterna inom delar av centrala Göteborg ska vara helt utsläppsfria till år 2030. Här kan företag, samhällsaktörer och akademi samverka kring lösningar för ett utsläppsfritt transportsystem.

Initiativtagare är Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden.

Läs mer om Gothenburg Green City Zone här.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Per Sunnergren, Senior projektledare mobilitet

+46 70 645 70 42 per.sunnergren@johannebergsciencepark.com LinkedIn