En stor dag för unikt projekt – MoJo

MoJo partners

Den 2 oktober gjordes en första demonstration av en ny mobilitetstjänst på Chalmersområdet. Syftet är att främja hållbart resande bland de anställda och att öka områdets attraktivitet.

Content

Tjänsten som lanseras i höst omfattar fyra mobilitetshubbar på området. Den erbjuder olika mobilitetsslag såsom elcyklar, elbilar och kollektivtrafik. Bokningen görs smidigt i en och samma app, EC2B.  

Några utvalda användare från medverkande parter deltog på demonstrationen. Det blev en rundvandring med tillfälle att se var mobilitetshubbarna och hur det kommer fungera.

- Vi är i slutskedet av apputvecklingen och redan registrerade deltagare kommer att få tillgång till tjänsten i närtid. Vi hoppas att många verksamma på campus kommer att få upp ögonen för att demonstrationen pågår och vilja testa själva genom att registrera sig som användare, säger Rasmus Sundberg, projektledare på Trivector.

Tjänsten börjar nu synas i den fysiska miljön på campus där skyltar och fordon håller på att placeras ut vid de fyra mobilitetshubbarna. De som har tillgång till tjänsten är medverkande partners projektet MoJo. 

Eventet var ett viktigt steg mot en skarp lansering med möjlighet för projektpartners, leverantörer och användare att träffas och se hur alla pusselbitar hänger samman i den här typen av mobilitetstjänst. 

Karta över mobilitetshubbarna

Projektet MoJo är ett samarbete mellan EC2BChalmersChalmersfastigheterHSBAkademiska HusJohanneberg Science Park och Smart Resenär i Sverige. Projektet koordineras av EC2B och pågår från november 2019 till oktober 2021. Energimyndigheten finansierar med drygt 1,6 miljoner kronor. Mobilitetstjänsten har tidigare utvecklats i IRIS Smart Cities med finansiering genom Smart Cities & Communities, Lighthouse projekt inom programmet Horizon2020. Läs mer