Klimat 2030

Klimat2030

Johanneberg Science Park har utsetts till samordnare för Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsens satsning Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler samt Större marknad för biobaserade material och drivmedel, inom Klimat 2030.

Content

Uppdraget innebär att koordinera aktörer och att hitta innovativa lösningar inom våra ansvarsområden för att snabbare minimera utsläpp av koldioxid i regionen.

Om Klimat 2030

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Kraftsamlingen samlar företag, branschorganisationer, kommuner, högskolor, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. På klimat2030.se finns det möjlighet att skriva på Klimat 2030 och därmed ställa sig bakom det regionala klimatmålet, samt berätta hur din organisation jobbar för att vi gemensamt ska nå målet.

I Västra Götaland finns ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. Utsläppen av växthusgaser minskar, men inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå vårt mål. Nu är det hög tid att öka takten. Vi har en lång erfarenhet i Västsverige av att framgångsrikt anpassa oss till strukturella förändringar. Genom att vara föregångare blir vi både klimatsomställningens vinnare och inspirerar andra.

Läs mer om satsningen Klimat 2030 här    

Klimay 2030     

Kontaktperson Större marknad för biobaserade material

Caroline Löfgren , (Tjänstledig)

+46 702 11 15 07
Skicka e-post
LinkedIn

Kontaktperson, Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Peter Selberg, Forskningsstrateg Positive Footprint Housing - Brf Viva Riksbyggen

+46 730 57 26 25
Skicka e-post
LinkedIn