HSB Living Lab

HSB Living Lab

Johanneberg Science Park, HSB och Chalmers har initierat HSB Living Lab, ett levande labb med forskning på hållbar boendemiljö.

Content

Vad handlar projektet om?

HSB Living Lab är resan mot framtidens boende. Idén om ett levande labb för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och är nu verklighet. På Chalmersområdet i Göteborg bor och lever studenter och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och sensorer lever boende i en föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider.

Vem deltar i projektet?

HSB Living Lab är ett samarbete mellan näringsliv, stad och akademi. En världsunik och öppen arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer. Huvudparters är Chalmers, HSB och Johanneberg Science Park. Samverkanspartners är Tengbom, Peab, Akademiska Hus, Tieto, Electrolux, Bengt Dahlgren, Göteborg Energi, Elfa, Vedum. 

Läs mer:

I länken nedan finns information om hur kan man forska eller utveckla ett projekt i HSB Living Lab:

https://www.hsb.se/hsblivinglab/forskning/

Information om HSB Living Lab:

https://www.hsb.se/hsblivinglab/
#HSBLivingLab

Vill du veta mer, kontakta;

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn