Hållbara Smarta Parker

Trädgårdsföreningen

En öppen och innovativ arena för att utveckla framtidens smarta grönområden. Grönytorna i våra städer kommer att bli allt viktigare och ny teknik spelar en allt större roll i skötseln av framtidens parker och grönytor.

Content

Till projektets webbplats

Syftet med testbädden är att skapa en tvärfunktionell, öppen och innovativ demonstrationsarena. Genom digitalisering och automatisering ligger fokus på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbelastningen.

Först ut som testyta i Göteborg är Trädgårdsföreningen där installation sker av robotklippare i offentlig miljö och ny sensorteknik testas med förhoppningar om nya insikter i både parkens värden, dess skötsel och hur man på ett smart sätt integrerar med besökarna. Flera olika projekt kommer genomföras här, prototyper och småskaliga lösningar ska testas och demonstreras i denna testbädd. 

Det initiala arbetet med att utveckla testbädden finansieras av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) och leds av Johanneberg Science Park. 

Projektet förväntas identifiera lösningar för en fullständig elektrifiering av handhållna maskiner på kort sikt, samt en roadmap för övergång till el eller fossilfri drift för samtliga fordon som används för utemiljöskötsel. Vidare förväntas projektet visualisera potential och lösningsalternativ avseende digitalisering, satellitobservation och sensorteknik, ge fördjupad kunskap kring mätning och värdering av kvalitativa nyttor, samt skapa ett brett konsortium av aktörer för samarbete på området.

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, park- och naturförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, miljöförvaltningen, LokalförvaltningenBostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park och Husqvarna AB.

VINNOVA logga

Kontakta:

Göran Havert, Affärsutvecklingschef

+46 730 34 64 65 goran.havert@johannebergsciencepark.com LinkedIn