Hållbara Smarta Parker

Trädgårdsföreningen

En öppen och innovativ arena för att utveckla framtidens smarta grönområden. Grönytorna i våra städer kommer att bli allt viktigare och ny teknik spelar en allt större roll i skötseln av framtidens parker och grönytor.

Content

Syftet med testbädden är att skapa en tvärfunktionell, öppen och innovativ demonstrationsarena. Genom digitalisering och automatisering ligger fokus på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbelastningen.

Först ut som testyta i Göteborg är Trädgårdsföreningen där installation sker av robotklippare i offentlig miljö och ny sensorteknik testas med förhoppningar om nya insikter i både parkens värden, dess skötsel och hur man på ett smart sätt integrerar med besökarna. Flera olika projekt kommer genomföras här, prototyper och småskaliga lösningar ska testas och demonstreras i denna testbädd. 

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, park- och naturförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, miljöförvaltningen, Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park och Husqvarna AB.

För mer information, kontakta:

Göran Havert, Affärsutvecklingschef

+46 730 34 64 65
Skicka e-post
LinkedIn