#greenUps

glödlampor

Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures har ett gemensamt uppdrag från Energimyndigheten att stärka nystartade samt små- och medelstora (SME) företag i regionen. Syftet är att på lång och kort sikt bidra till en omställning av energisystemet både i Sverige och globalt.

Content

Energimyndigheten genomför för första gången en pilotsatsning i samarbete med innovationsmiljöer runt om i Sverige i syfte att kraftsamla för att snabba på omställningen av energisystemet.

En av åtta utvalda innovationsmiljöer är det västsvenska initiativet, kallat #greenUps, som ska samla start-ups och SME-företag inom energiområdet i ett kluster och genom en rad aktiviteter främja kunskapsutbyte, samarbete och finansieringsmöjligheter. Ett tydligt mål för #greenUps är även att stimulera uppstart av nya bolag i regionen. 

#greenUps
Huvudpartners är Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures. Stödpartners är Innovatum, Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park och Science Park Borås. #greenUps får 1,5 miljoner kronor under satsningens första år med ytterligare två år som möjlig förlängning.

Läs mer 
Johanneberg Science Parks pressmeddelande 
Energimyndighetens pressmeddelande
#greenUps

Energimyndigheten

 

 

 

För mer information, kontakta:

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn

För mer information, kontakta:

Ali Tabrizi, Företagsutvecklare

+46 703 10 33 04 ali.tabrizi@johannebergsciencepark.com LinkedIn