Testa din energiteknik

FED Fossil-free Energy Districts

Vi söker bolag som är intresserade av att utveckla och demonstrera olika tekniker för att producera, lagra och handla med el, värme och kyla.

Content

Vi erbjuder en testbädd där era lösningar kan testas på riktigt. Testbädden är kopplad till EU-projektet Fossil-free Energy Districts, FED. Inom projektet utvecklas och demonstreras en lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla tillsammans med nio partners i Göteborg. 

Kontakta oss för en fördjupad teknisk information om hur testbädden är tänkt att fungera, hur ni kan testa era produkter och tjänster med fokus på flexibilitet och förnybar lokal produktion. Vi förmedlar expertis inom projektet och de nätverk vi har tillgång till samt finansieringsmöjligheter.

I vår kalender kan du ta del av aktiviteter inom projektet.

Vill du veta mer, kontakta;

Claes Sommansson, Projektchef

+46 765 54 45 33 claes.sommansson@johannebergsciencepark.com LinkedIn