Information till hyresgäster

Under perioden 1 oktober till 21 december 2018 kommer FED-systemet successivt att testas och tas i drift. I samband med det kan inomhusklimat och temperatur tillfälligt påverkas.

Content

Projektet Fossil-free Energy Districts (FED) är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio starka partners.

Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park,Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer.

Under 2017−2019 utgör Chalmersområdet i Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Läs mer om FED: johannebergsciencepark.com/FED / @fedgbg / #fedgbg 

För mer information, kontakta:

Stina Rydberg, Projektledare

+46 709 54 14 89
Skicka e-post
LinkedIn