FED policy rekommendationer

FED-projektet har utvecklat fem rekommendationer för lagstiftning och policy som stöder övergången till att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i lokala energisystem och marknader. Syftet är att påverka lagstiftande organ och policymakers att göra nödvändiga justeringar för att möjliggöra genomförandet av lokala integrerade energisystem.

Content

FED Policy rekommendationer:

FED-policy folder