Exjobb – FED

FED är en innovativ satsning i Göteborg för att minska fossila effekttoppar, jämna ut energianvändningen i fastigheter med hjälp av olika energilager och öka den interna, förnybara elproduktionen. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio starka partners. Under 2017−2019 utgör Chalmersområdet i Johanneberg en testbädd för hållbara energisystem.

Content

AKADEMISKA HUS
I FED-projektet kommer vi inte kunna påverka toppeffekterna av kyla i samma grad som vi kan påverka toppeffekterna av värme. Toppeffekterna är betydligt mycket mer dominerande i kylsystem än i värmesystem, vilket gör att investeringen per kW i kylsystem är större än för motsvarande i ett värmesystem. Om vi kan minska toppeffekterna i kylsystemet kan vi både spara pengar och och minska miljöpåverkan.

Exjobbets målsättning är att ta fram förslag på hur vi kan minska campusområdets toppeffektbehov av kyla genom att inventera kylbehov i campusområdets byggnader genom platsbesök samt att ta del av insamlade data och intervjua kunder och driftpersonal.

Område: Installationsteknik, vvs, energi
Omfattning och tidplan : 30 p VT 2019 
Kontakt: Handledare Per Löveryd (per.loveryd@akademiskahus.se )

CHALMERS
Chalmers erbjuder tre möjliga exjobb.

  1. I en allt mer elektrifierad framtid kan elbilar utgöra en resurs för att stabilisera elnätet, så kallad V2G, Vehicle to Grid-teknik. I ett exjobb skulle tekniska och affärsmässiga möjligheter kunna undersökas och utvärderas.
     
  2. I FED har en simuleringsmodell av det lokala energisystemet på campus Johanneberg utvecklats och kan utgöra basen i ett exjobb. Olika framtidsscenarier, med olika sammansättning av den svenska elmixen, kan simuleras och den roll som en lokal marknadsplats för el, värme och kyla kan utvärderas.
     
  3. I FED återfinns tre energibärare (el, värme och kyla), men även tjänster som reaktiv effekt. Ett exjobb skulle kunna kretsa kring utvecklingen av en dynamisk tjänstemarknad för FED.

Område : elkraftteknik, energisystem
Omfattning och tidplan : 30 p VT 2019 
Kontakt : Handledare David Steen (
steen@chalmers.se)

Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park,Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer. Johanneberg Science Park har den koordinerade rollen på uppdrag av Göteborgs Stad.
FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

https://www.johannebergsciencepark.com/fed    http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/gothenburg
https://twitter.com/fedgbg

För mer information, kontakta;

Eva Hellberg, Kommunikationschef

+46 709 58 21 10
Skicka e-post
LinkedIn