FED − Fossil-free Energy Districts

fed illustration

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio starka partners.

Content

Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park,Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer.

Under 2017−2019 utgör Chalmersområdet i Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Johanneberg Science Park har den koordinerade rollen på uppdrag av Göteborgs Stad.

Vi summerar våra lärdomar, välkommen att ta del av resultaten den 3 oktober i Göteborg.
2019-10-03 -  Lokala energisystem en viktig pusselbit för omställningen

Läs mer: http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/gothenburg

FED Twitter #fedgbg #1stUIAcities
FED Youtube

EU flagga

Filmen om FED

Projektkoordinator - FED

Claes Sommansson, Projektchef

+46 765 544 533
Skicka e-post
LinkedIn

Projektledare - FED

Stina Rydberg, Projektledare

+46 709 54 14 89
Skicka e-post
LinkedIn

Kommunikationsfrågor

Eva Hellberg, Kommunikationschef

+46 709 58 21 10
Skicka e-post
LinkedIn