EnerGo #greenups

glödlampor

Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures har i uppdrag från Energimyndigheten att som en av sex innovationsmiljöer i Sverige stärka nystartade samt små- och medelstora (SME) företag i regionen. Syftet är att på lång och kort sikt bidra till en omställning av energisystemet både i Sverige och globalt. I innovationsmiljön ingår även Innovatum samt Business Sweden.

Content

För att lyckas med omställningen av energisystemet behöver samverkan ske i större omfattning än som sker i samhället idag. Värdeskapande samarbeten, utbyten av kompetens, erfarenheter, idéer och främjande av entreprenörskap är aktiviteter som genom stödet ska bidra till denna samverkan.

De upphandlade innovationsmiljöerna får möjlighet att ta fram aktiviteter samt arbeta inom följande områden:

  • Utbildningar, workshops och kunskapshöjande seminarier
  • Insatser som främjar investeringar i energiinnovationer
  • Matchmaking
  • Förberedande insatser inför internationalisering  

Inom innovationsmiljön arbetar vi nära tillsammans med klustret #greenUps som består av 50-talet innovativa bolag inom miljö- och energiteknik.

Partners är Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures, GU Ventures. I innovationsmiljön ingår även Innovatum Science Park samt Business Sweden.  

Projektet pågår 2021-2023.

Läs mer 
Johanneberg Science Parks pressmeddelande 
Energimyndighetens pressmeddelande
#greenUps  http://www.greenups.se/ 

logga

Energimyndigheten

För mer information, kontakta:

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn