EnerGo

glödlampor

Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures har ett gemensamt uppdrag från Energimyndigheten att stärka nystartade samt små- och medelstora (SME) företag i regionen. Syftet är att på lång och kort sikt bidra till en omställning av energisystemet både i Sverige och globalt.

Content

Energimyndigheten genomför för första gången en pilotsatsning i samarbete med innovationsmiljöer runt om i Sverige i syfte att kraftsamla för att snabba på omställningen av energisystemet.

En av åtta utvalda innovationsmiljöer är det västsvenska initiativet, kallat EnerGo, som ska samla start-ups och SME-företag inom energiområdet i ett kluster och genom en rad aktiviteter främja kunskapsutbyte, samarbete och finansieringsmöjligheter. Ett tydligt mål för EnerGo är även att stimulera uppstart av nya bolag i regionen. 

EnerGo
Huvudpartners är Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures. Stödpartners är Innovatum, Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park och Science Park Borås. EnerGo får 1,5 miljoner kronor under satsningens första år med ytterligare två år som möjlig förlängning.

Läs mer 
Johanneberg Science Parks pressmeddelande 
Energimyndighetens pressmeddelande

Energimyndigheten

 

 

 

För mer information, kontakta:

Filip Tideman, SME kontakter, Projektledare

+46 730 40 34 32
Skicka e-post
LinkedIn