EnCO2re

Utveckling av koncept och metoder för att återanvända koldioxid.

Content

Johanneberg Science Park undersöker tillsammans med bl a Chalmers och Imperial College de tekniska och eknomiska drivkrafterna och hindren för att återanvända CO2 från industriella processer. Stenungsundsområdet och Rotterdams hamn utgör regionala kluster som särskilt studeras i projektet. Projektet ingår in Climate-KIC, EU:s största satsning på minskning av klimatgasutsläpp.

Vill du veta mer, kontakta;

Björn Westling, SME-kontakter

+46 708 75 48 63
Skicka e-post
LinkedIn