Climate-KIC

Johanneberg Science Park är partner till Climate-KIC, EUs satsning för klimatfrågor.

Content

Genom vårt partnerskap medverkar vi i flaggskeppsprogrammet Smart Sustainable District. Ett konsortium av stadsdelar som arbetar tillsammans för att påskynda den expertis och bästa praxis som krävs för att övergången städer till noll koldioxidutsläpp levande. Tillsammans med Chalmers pågår arbete med att utveckla verktyg för klimatsmart dagvattenhantering.

Vill du veta mer, kontakta;

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17 evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com LinkedIn