Celsius Innovationskluster

En plattform och länk för svenska aktörer till europeiska samarbetspartners.

Vill du utveckla och lära av innovationer på en Europamarknad?

Content

Målet för Celsius är att accelerera energiomställningen genom att bidra till smart och hållbar värme-och kyla i städer. Celsius bygger vidare på sitt nätverk som främjar samverkan mellan offentlig sektor, akademi och bransch samt delar kunskap genom Celsius europeiska nyhetsbrev, webinar, workshops och Celsius digitala "toolbox".

Det svenska innovationsklustret är en plattform och länk för svenska aktörer till europeiska samarbetspartners för att därigenom skapa förutsättningar för att accelerera svensk innovationstakt och affärsutveckling, samt driva på omställningen till framtidens energisystem. Särskilt vill vi bidra till att svenska städer och svenska aktörer kommer med i europeiska innovationsprojekt och i våra Forerunner Groups med europeiska städer.

Under 2020 arrangerar vi i Sverige tre workshops som behandlar frågeställningarna; Hur starta innovationsmiljöer i testbäddar som lever över tid? / Hur få fram vassa svenska idéer utifrån de behov som finns hos behovsägarna? / Hur tar vi oss från innovation/demo till uppskalning och ”riktiga” affärer?

Celsius har också startat en dialogrunda med svenska aktörer för att tydliggöra sitt erbjudande som innovationskluster till svenska aktörer.

Celsius Initiative är delfinansierat av Energimyndigheten via Termo-programmet och samarbetar med de tre andra klustren i samma program (Utvecklingsprogram Energi, Energiforsks värmekluster samt Varmt och Kallt) samt Sustainable Heating &Cooling by Sweden.

Save the date till workshop nr 2 den 15 september!

Vill du veta mer?

Anmälan till Innovationsklustret här!

Läs mer om workshopen den 5 maj (masterpresentation och anteckningar)

Celsius hemsida

Kontakta oss!

Katrina Folland, Koordinator Celsius Initiative

+46 707 61 23 89 katrina.folland@johannebergsciencepark.com LinkedIn