Celsius Innovationskluster

En plattform och länk för svenska aktörer till europeiska samarbetspartners.

Vill du utveckla och lära av innovationer på en Europamarknad? Under 2019 kan alla Celsius medlemmar delta utan kostnad.

Content

Vill du utveckla och lära av innovationer på en Europamarknad? Under 2019 kan alla Celsius medlemmar delta utan kostnad. Medlemmar får även inflytande över hur aktiviteter och medlemskap ska utformas för att lanseras under 2020. Celsius arrangerar webinars, workshops, seminarier, match-making och idéseminarier omkring nya EU-projekt samt förståelse av behov och trender i Europa. Vi samlas kring frågor om barriärer och möjligheter för finansiering, ökat samspel i energisystemet, steget från demonstration till uppskalning och mycket mera.

Det nya Innovationsklustret välkomnar alla som är intresserade av innovation på en Europamarknad. Celsius bygger nu vidare på sitt befintliga nätverk och fortsätter systematisk kunskapsspridning till europeiska städer för hållbar och behovsdriven värme- och kyla.

Syftet är att innovationsklustret ska bli en plattform och länk för svenska aktörer till europeiska samarbetspartners för att därigenom skapa förutsättningar för att accelerera svensk innovationstakt och affärsutveckling inom hållbar värme och kyla, samt driva på omställningen till framtidens energisystem.

Celsius Innovationskluster utgår från det framgångsrika EU-projektet Celsius. Celsius-projektet löpte under 5 år med en budget på totalt 250 miljoner kronor. Projektet skapade ett varumärke och samlade 150 medlemsstäder och supporter plus ett nätverk av såväl offentliga som andra aktörer inom branschen.

Vill du veta mer?

Anmälan till Innovationsklustret här!

och

Lära mer om vårt uppstartsmöte här - Save the date till den 4 juni!

Kontakta oss!

Katrina Folland, Koordinator CELSIUS Initiative

+46 707 61 23 89
Skicka e-post
LinkedIn