Batterier VGR – fokus på fastighetsnära installationer

Illustration batteri

För att främja ett flexibelt och robust elsystem i regionen bjuder vi nu in fastighetsägare, energibolag och andra behovsägare att delta i ett kunskapshöjande projekt. Vi kommer lära oss om flexibilitet i allmänhet och batterier och deras roll och möjligheter i synnerhet. Vi vill samla nyfikna behovsägare för att lära av varandra och av leverantörer av hårdvara och kunskap.

Content

Under våren 2023 kommer vi att erbjuda tre studiebesök vid batterier som är i drift. Deltagarna får komma nära och titta och höra om erfarenheter från de inblandade, såväl leverantörer som beställare/behovsägare. Även några kortare utredningar och kunskapssammanställningar kommer genomföras och resultaten därifrån delas med projektets deltagare. 

Vi planerar att besöka Stena Fastigheter och BatteryLoops installation på Fiskehamnsgatan i Göteborg samt Holmgrens Bil i Skövde som, i nära samarbete med Skövde Energi, installerat ett batteri för att kapa effekttoppar vid snabbladdning av elbilar. Det tredje studieobjektet kommer beslutas inom kort. Deltagare kan välja att vara med på ett, två eller alla tre tillfällen.

Vi kommer belysa följande frågor: olika nyttor som kommer med batterier, inklusive specifikt fokus på generell nätnytta; vilka typer av batterier som kan vara aktuella och deras respektive för- och nackdelar; hur man tjänar pengar, exempel på olika affärsupplägg och vilka samarbetspartners som behöver involveras; brand och andra risker; 2nd life batterier och fabriksnytt; kort om V2G – Vehicle-to-grid – och framtidens batterisystem.

Projektet genomförs av Johanneberg Science Park, med stöd från Västra Götalandsregionen via Regional Elektrifiering genom Kraftsamlande Arena.

För mer information, kontakta:

Stina Rydberg, Projektledare

+46 709 54 14 89 stina.rydberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn