På området

människor

Vad är det som gör en plats till en stimulerande miljö för lärande, innovation och utveckling? Är det byggnaderna, gångstråken och lokalernas utformning? Eller är det människorna som rör sig och verkar där?

Content

På kort tid har vi samlat några av Västsveriges mest intressanta bolag inom våra fokusområden. Ett engagemang som resulterat i en mängd projekt, flera som direkt bidrar i utveckling av området och där Chalmers är medpart; HSB Living Lab, Riksbyggen Positive Footprint Housing, FED Fossil-free Energy Districts och ElectriCity är några uppmärksammade exempel.

Sommaren 2015 slutfördes uppförandet av två hus med 400 kontorsplatser. Nästa etapp med ytterligare 400 kontorsplatser, A Working Lab, färdigställdes våren 2020. Här pågår innovationsprojekt både under och efter byggnationen. Här finns bland andra RISE och Akademiska Hus. 

Vi kommer fortsätta förstärka området som mötesplats, locka fler företag att etablera sig här och skapa förutsättningar för fler samverkansprojekt mellan forskare, företag och samhälle.

Johanneberg Science Park driver den strategiska planeringen för att mötesplatserna ska komplettera och stärka varandra i samverkan med Chalmers, Chalmersfastigheter och Akademiska Hus.