På området

människor

Vad är det som gör en plats till en stimulerande miljö för lärande, innovation och utveckling? Är det byggnaderna, gångstråken och lokalernas utformning? Eller är det människorna som rör sig och verkar där?

Content

Johanneberg Science Parks aktiviteter ska förstärka området som nod, locka fler företag att etablera sig här och skapa förutsättningar för fler samverkansprojekt mellan akademi, företag och samhälle. Ge nya affärer och fler jobb. Ett arbete som sker i nära samverkan med Chalmers och fastighetsägare.

På kort tid har vi samlat några av Västsveriges mest intressanta bolag inom våra fokusområden. Ett engagemang som resulterat i en mängd projekt, flera som direkt bidrar i utveckling av området och där Chalmers är medpart; HSB Living Lab, Riksbyggen Positive Footprint Housing, FED Fossil-free Energy Districts och ElectriCity är några uppmärksammade exempel.

Sommaren 2015 slutfördes uppförandet av två hus på 8 200 kvadratmeter med 400 kontorsplatser. Intresset är stort, och nästa etapp med ytterligare 400 kontorsplatser, A Working Lab, är klara för inflyttning 2019.

Vi vill bidra till att skapa en sjudande kunskapsmiljö med plats för såväl teknikkonsulter som serviceföretag, kreativa näringar, studenter, boende, pensionärer och kaféer.

Vill du veta mer, kontakta;

Mats Bergh, VD

+46 708 16 75 94
Skicka e-post
LinkedIn