Styrelse

Fasad Johanneberg Science Park

Följande personer utgör Johanneberg Science Parks styrelse

Content
Anna Nilsson-Ehle

Anna Nilsson-Ehle
Ordförande

Anders Erlandsson Skanska

Anders Erlandsson
Vice vd, Skanska Sverige AB
Ledamot

Maria Abrahamsson

Maria Abrahamsson
Biträdande Professor; Kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi
Styrkeområdesledare för Chalmers styrkeområde Materialvetenskap.
Ledamot

Christer Abrahamsson

Christer Abrahamsson
Divisionschef Arkitektur & Projektledning, Tyréns
Ledamot

Bjarne Fjellanger

Bjarne Fjellanger
VD, Mölndala Fastighets AB
Ledamot

Hedvig Aspenberg

Hedvig Aspenberg
Stadsutvecklingschef, Göteborg Energi
Ledamot

Henriette Söderberg

Henriette Söderberg 
Prefekt, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Ledamot

Gustaf Zettergren

Gustaf Zettergren
Miljöchef, Västra Götalandsregionen
Adjungerad ledamot

Holger Eriksson (D)

Holger Eriksson (D) 
Göteborgs Stad
Ledamot

Lena Josgård

Lena Josgård
Affärsområdeschef mark- och projektutveckling, HSB
Ledamot, vice ordförande

Mats Herner

Mats Herner
Senior Advisor, Wallenstam AB
Ledamot

Michael Ekberg

Michael Ekberg
Regionchef Väst, Riksbyggen
Ledamot

Pär-Ola Mannefred (M)

Pär-Ola Mannefred (M)
Kommunfullmäktige, Göteborgs Stad
Ledamot

Dessa ägare delar på en alternerande plats:

Henrik Jönsson

Henrik Jönsson 
VD, Göteborg Science, Bengt Dahlgren
Delägare

Johan Lundin

Johan Lundin
Senior Arkitekt, Partner, White arkitekter AB
Delägare

Peter Hårte

Peter Hårte 
Affärsområde Bygg Norden, PEAB
Delägare

För mer information, kontakta;

Mats Bergh, VD

+46 708 16 75 94 mats.bergh@johannebergsciencepark.com LinkedIn