Styrelse

Fasad Johanneberg Science Park

Följande personer utgör Johanneberg Science Parks styrelse

Content
Tomas Kåberger

Tomas Kåberger
Renewable Energy Institute, Tokyo / Chalmers
Ordförande

Anders Erlandsson Skanska

Anders Erlandsson
Operativ Chef, Skanska
Ledamot

Anders Ådahl

Anders Ådahl
Vice styrkeområdesledare Energi, Chalmers
Ledamot

Birgitta Olofsson

Birgitta Olofsson
Vice VD, FoU-chef, Tyréns
Ledamot

Bjarne Fjellanger

Bjarne Fjellanger
VD, Mölndala Fastighets AB
Ledamot

Björn Gustafsson

Björn Gustafsson
Programansvarig Stadsutveckling, Göteborg Energi
Ledamot

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson
Prefekt, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Ledamot

Gustaf Zettergren

Gustaf Zettergren
Miljöchef, Västra Götalandsregionen
Adjungerad ledamot

Holger Eriksson (D)

Holger Eriksson (D) 
Göteborgs Stad
Ledamot

Lena Josgård

Lena Josgård
Affärsområdeschef mark- och projektutveckling, HSB
Ledamot, vice ordförande

Mats Herner

Mats Herner
Exploateringschef, Wallenstam
Ledamot

Michael Ekberg

Michael Ekberg
Regionchef Väst, Riksbyggen
Ledamot

Pär-Ola Mannefred (M)

Pär-Ola Mannefred (M)
Kommunfullmäktige, Göteborgs Stad
Ledamot

Dessa ägare delar på en alternerande plats:

Henrik Jönsson

Henrik Jönsson 
VD, Göteborg Science, Bengt Dahlgren
Delägare

Johan Lundin

Johan Lundin
VD, White Arkitekter
Delägare

Peter Hårte

Peter Hårte 
Affärsområde Bygg Norden, PEAB
Delägare

För mer information, kontakta;

Mats Bergh, VD

+46 708 16 75 94 mats.bergh@johannebergsciencepark.com LinkedIn