Styrelse

Fasad Johanneberg Science Park

Följande personer utgör Johanneberg Science Parks styrelse

Content
Tomas Kåberger

Tomas Kåberger
Renewable Energy Institute, Tokyo / Chalmers
Ordförande

Anders Erlandsson Skanska

Anders Erlandsson
Operativ Chef, Skanska
Ledamot

Anders Ådahl

Anders Ådahl
Vice styrkeområdesledare Energi, Chalmers
Ledamot

Birgitta Olofsson

Birgitta Olofsson
Vice VD, FoU-chef, Tyréns
Ledamot

Bjarne Fjellanger

Bjarne Fjellanger
VD, Mölndala Fastighets AB
Ledamot

David Hellström

David Hellström
Chef för verksamhetsområde Marknad & Försäljning, Göteborg Energi
Ledamot

Fredrika Lagergren Wahlin

Fredrika Lagergren Wahlin
Vicerektor för samverkan, Göteborgs universitet
Adjungerad ledamot

Helena Lundberg Nilsson

Helena Lundberg Nilsson
Regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen
Adjungerad ledamot

Holger Eriksson (D)

Holger Eriksson (D) 
Göteborgs Stad
Ledamot

Lena Josgård

Lena Josgård
Affärsområdeschef mark- och projektutveckling, HSB
Ledamot

Michael Ekberg

Michael Ekberg
Regionchef Väst, Riksbyggen
Ledamot

Pär-Ola Mannefred

Pär-Ola Mannefred (M)
Kommunfullmäktige, Göteborgs Stad
Ledamot

Urban Wass

Urban Wass
Senior Vice President, Research & Innovation Policy, Volvo Group
Ledamot

Dessa ledamöter delar på en alternerande plats:

Henrik Jönsson

Henrik Jönsson 
VD, Göteborg Science, Bengt Dahlgren
Ledamot

Johan Lundin

Johan Lundin
VD, White Arkitekter
Ledamot

Mats Herner

Mats Herner
Exploateringschef, Wallenstam
Ledamot

Peter Hårte

Peter Hårte 
Affärsområde Bygg Norden, PEAB
Ledamot

För mer information, kontakta;

Mats Bergh, VD

+46 708 16 75 94
Skicka e-post
LinkedIn