Partners

Johanneberg Science Parks utveckling drivs av våra partners. Vi har exklusivt valt ut ett antal aktörer, som har viljan och drivkraft att tillsammans ta sig an framtida samhällsbyggnadsutmaningar.