Partners

People at work

Johanneberg Science Parks utveckling drivs av våra partners. I vårt partnernätverk finns aktörer som kompletterar varandra på olika områden och har vilja och drivkraft att tillsammans ta sig an framtida samhällsutmaningar. Vill du också bidra - välkommen!