Förstärkt Science Park-miljö i Göteborg

Chalmers och Business Region Göteborg har strategiskt ansvar för Science Park-miljöerna på Johanneberg och Lindholmen. Som grundare vill de samla samverkan och innovation kopplad till mobilitet, energi och samhällsbyggnad inom ramen för en science park för att fullt ut kunna utvinna de synergieffekter som är nödvändiga – i linje med den starka trend man ser inom hållbar samhällsutveckling i stort.

Content

Tillsammans har de därför valt att starta en process som syftar till att bygga ett eller flera nya programområden inom energi och samhällsbyggnad hos Lindholmen Science Park, vilket ska integrera erfarenheter och samverkan från dagens Johanneberg Science Park. Syftet är att förstärka Lindholmen Science Park som en öppen innovations- och samverkansmiljö av yppersta världsklass.

Grundarna föreslår samtidigt en ordnad avveckling av bolaget Johanneberg Science Park över cirka två års tid. Samverkansaktiviteter på campus Johanneberg kan utvecklas vidare inom ramen för ett breddat och förstärkt Lindholmen Science Park.

Ett inriktningsbeslut är fattat, och definitivt beslut om förändringen väntas senare i vår. Då kommer ytterligare information. En inventering kring hur detta ska gå till har påbörjats.

Våra projekt och aktiviteter rullar på som vanligt.

Kontakt för frågor

Anna Nilsson Ehle, Styrelseordf. Johanneberg Science Park, anna@nilsson-ehle.se, 0709 96 76 00 

Mats Bergh, Vd, mats.bergh@johannebergsciencepark.com, 0708 16 75 94 

Eva Hellberg, Kommunikationschef, eva.hellberg@johannebergsciencepark.com, 0709 58 21 10