Profiler inreder HSB Living Lab i kubik

16 november 2018

Idag pratar vi i Sverige nästan uteslutande om lägenheter i termer som ”två rum och kök”, eller ”68 kvm”. Men vad händer om vi vänder på begreppet och...

Välkommen till Bioekonomiriksdagen 2019!

13 november 2018

Vad krävs för att lyckas förhindra att jorden värms upp ytterligare? Hur får vi biobaserade lösningar från de djupa skogarna att finnas i hela samhäll...