En robot kommer lastad…

12 mars 2020

I vår kommer den lilla roboten HUGO att börja leverera paket på Chalmers campus Johanneberg. Inom projektet Klimatneutral Urban Logistik (KUL) samarbe...