Johanneberg Science Park i Almedalen

24 juni 2019

Johanneberg Science Park är på plats i Almedalen och anordnar två seminarier om omställningen inom energi och processindustri som tar avstamp i våra p...

Många ville bygga egna sensorer

10 april 2019

Under Vetenskapsfestivalen hölls en dagslång workshop på Chalmers där deltagarna fick bygga egna mätstationer för att mäta luftkvalitet. Under dagen h...

Att leda kollaborativ innovation

8 april 2019

När en grupp människor från olika organisationer samlas för att utforska nya möjligheter eller att utveckla nya produkter, tjänster eller affärslösnin...