Bridget - guldmedlem i nätverket

14 september 2021

Den senaste guldmedlemmen i Johanneberg Science Parks SME-nätverk heter Bridget och erbjuder redan den 21 oktober ett tillfälle att lära sig mer om hu...

Ny teknik möjliggör grön el

7 september 2021

Om mindre än tre år kommer Meva Energy driftsätta en helt ny typ av kraftverk för produktion av förnybar el baserad på termokemisk konvertering av låg...

Ökad kvalitet på hållbarhetsstöd

18 augusti 2021

Johanneberg Science Park har tillsammans med två andra science parks i Spanien respektive Estland beviljats stöd av EU-kommissionens forsknings- och i...