Många ville bygga egna sensorer

10 april 2019

Under Vetenskapsfestivalen hölls en dagslång workshop på Chalmers där deltagarna fick bygga egna mätstationer för att mäta luftkvalitet. Under dagen h...

Att leda kollaborativ innovation

8 april 2019

När en grupp människor från olika organisationer samlas för att utforska nya möjligheter eller att utveckla nya produkter, tjänster eller affärslösnin...

Häng med oss BEYOND2020

8 februari 2019

Den 9-11 juni 2020 hålls den internationella konferensen BEYOND2020 i Göteborg. Den är en del av konferensserien World Sustainable Built Environment c...

Nobelglans inför Klimatmötet i Polen

10 januari 2019

Den globala uppvärmningen och det arbete som sker internationellt för att bromsa den är ett ämne som engagerar. Det blev tydligt den 10 december 2018 ...