Givande livesamtal om öppna data

31 mars 2022

Nio städer och tre universitet utbytte lärdomar om hur man utvecklar och replikerar lösningar baserade på öppna data. Med fokus på att utveckla bättre...

Hållbart klipp med robot

17 februari 2022

Idrottsplaner i Göteborg testar robotklippare med gott resultat. Bullerfria, avgasfria och kostnadseffektiva. Det ger dessutom mer tid till annat....