World Sustainable Built Environment Conference - ansökan 2020

12 april 2017
solpanel

Chalmers styrkeområde Building Futures och styrkeområde Energi har i samarbete med Johanneberg Science Park samt RISE lämnat in en ansökan om att förlägga den globala World Sustainable Built Environment Conference (WSBE) till Göteborg år 2020.

WSBE som hålls var tredje år anses vara den främsta konferensen inom området hållbart byggande och hålls härnäst i Hong Kong i juni 2017. Nu har arbetet för att förlägga 2020 års globala konferens till Göteborg inletts. Arbetet med ansökan har samordnats av Holger Wallbaum, Liane Thuvander, Paula Femenias och Izabela Kurkowska.

Tidigare konferenser

Kontakt för frågor
Evdoxia Kouraki, evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.se