A Working Lab prisas för gröna tak

14 mars 2023
tak uppifrån

Scandinavian Green Roof Institute arrangerar varje år The Green Roof Award - ett pris för bästa gröna taket i Skandinavien. I år vinner huset A Working Lab för extensiva gröna tak.

Byggnaden, som stod klar under 2019, är en unik plats för innovation som laborerar med framtidens kontor och lärandemiljöer där akademi, näringsliv och samhällsaktörer möts. 

De gröna taken, som finns på den utskjutande delen av varje våning, har flera positiva effekter. Dels tillför de växtlighet som har en positiv inverkan på områdets klimat- och miljöförhållanden. Dels har växtligheten en förmåga att absorbera fallande nederbörd och på så vis underlätta dagvattenhanteringen. I tillägg till detta skapas förstås också en trevlig miljö och utsikt från de terrasser som finns i byggnaden och där man har utsikt över växtligheten på taken. 

Läs mer 
https://www.akademiskahus.se/aktuellt/nyheter/2023/03/a-working-lab-i-g…