Vilka smarta digitala lösningar vill du se i din stad?

16 mars 2020
Gothenburg Smart City Challenge

Nu kan göteborgarna rösta på vilket innovativt förslag som ska vinna Gothenburg Smart City Challenge. Tävlingen är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Chalmers, och den arrangeras som en delkurs för tredjeårseleverna i industriell ekonomi.

The Gothenburg Smart City Challenge genomförs inom ramen för EU-projektet IRIS Smart Cities där olika aktörer i Göteborg samverkar för att utveckla smarta lösningar som kommer medborgarna till godo och som kan exporteras till andra europeiska städer. Det kan handla om nya sätt att hantera energianvändning, delade mobilietslösningar och digitalt medborgarengagemang via till exempel Min Stad, som ger möjlighet att lämna synpunkter och kommunicera idéer och tankar kring utvecklingen av det framtida Göteborg.

Sedan början av terminen i januari har 100 Chalmersstudenter jobbat i team med att utveckla och presentera idéer i syfte att hjälpa Göteborgs Stad att nå sitt mål om att bli en smart och hållbar stad.

Kravet är att idéerna ska bygga på öppna data och digital teknik och erbjuda något som inte redan finns i Göteborg samt hjälpa staden bli smartare och mer milövänlig.

Värdefull input
– För Göteborgs Stad är det av stort värde att få input av dessa kreativa studenter. Stadsbyggnadskontoret har just släppt geodata som öppna data och på detta sätt får vi exempel och uppslag kring vad datan kan användas till och hur den kan bidra till smarta och hållbara lösningar för staden, säger Anna Reuter Metelius, projektledare för IRIS på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

Testa idéerna i verkligheten
– Detta är en jättebra möjlighet för alla parter. Studenterna får jobba för den offentliga sektorn med data och digitala lösningar och testa sina idéer i verkligheten och staden får en fördjupad kunskap om hur den yngre generationen tänker. Förhoppningsvis får vi också nya idéer som kan utvecklas på sikt, säger Robin Teigland, professor inom digitalisering och strategi på Chalmers och ansvarig för kursen.

Rösta på ditt favoritförslag
Studenternas förslag kommer att finnas tillgängliga på Göteborgs Stads stadsutvecklingswebb under april och maj. Där kan allmänheten rösta på det förslag man helst skulle vilja se utvecklat till en riktig tjänst eller produkt. Idéerna kommer också att utvärderas av en jury från Göteborgs Stad och det vinnande förslaget presenteras i juni.
 

Fakta om IRIS
IRIS är ett femårigt EU-projekt som startades den 1 oktober 2017. Inom projektet testas nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT (informations- och kommunikationsteknologi). Tre städer, som anses ha kommit långt inom dessa områden, är utvalda som så kallade ”Lighthouse-städer” - Utrecht (Holland), Nice (Frankrike) och Göteborg.

I projektet deltar också fyra följestäder: Vaasa (Finland) Alexandroupolis (Grekland) Santa Cruz de Tenerife (Spanien) samt Focsani (Rumänien). Tanken är att följestäderna ska lära och själva kunna använda lösningarna som utvecklas inom Lighthouse-städerna.

Totalt samverkar 43 aktörer från 9 länder. I Göteborg deltar elva aktörer: Johanneberg Science Parkkoordinerar projektet på uppdrag av Göteborgs Stad och övriga projektpartners är: Akademiska HusChalmersHSBIMCGMetryTrivectorTyrénsRiksbyggen och RISE.

Länk till IRIS

Content

För mer information, kontakta:

Eva Edman Pavic, Projektkoordinator

+46 721 63 28 64
Skicka e-post
LinkedIn