Viktig milstolpe för framtidens energisystem

4 mars 2019
Stina Rydberg, Johanneberg Science Park

Lokala energisystem kan bli en viktig pusselbit i den energiomställning som är nödvändig för att bromsa den globala uppvärmningen. I Göteborg är ett sådant system, sedan januari 2019, igång dygnet runt inom projektet FED – Fossil-free Energy Districts. Projektet leds av Johanneberg Science Park vars devis är att samarbete är nyckeln till framgång.

Jag är extremt stolt och glad över att vi har nått den här milstolpen, att vi har ett robust och stabilt system på plats och att det är riktig energi som flödar på ett annat sätt än vad det gjorde utan FED, säger Stina Rydberg, projektledare för FED på Johanneberg Science Park.

FED-systemet är en digital marknadsplats som på ett unikt sätt kopplar samman de tre energibärarna el, värme och kyla på Chalmers campus Johanneberg som används som testbädd. Byggnaderna som ingår i systemet konsumerar, producerar och lagrar energi via bland annat solceller, stomlagring och batterier. FED-systemet är programmerat att självständigt sköta en ständigt pågående handel mellan aktörerna optimerat ur kostnads- eller miljösynpunkt. I projektet, som finansieras av EU:s Urban Innovative Actions, deltar nio lokala partners och Johanneberg Science Park koordinerar och leder arbetet på uppdrag av Göteborgs Stad.

 

– Det är en av våra styrkor att samla partnerskap i den här typen av innovationsprojekt. De som sitter och kodar på Ericsson kan ju inte hitta på hur ett kraftvärmeverk fungerar utan det behöver de hjälp med av dem som driftar kraftvärmeverket. Och sen är det ju människor ute hos fastighetsägarna som vet exakt vad givarna heter som berättar hur varmt eller kallt det är inne på kontoren. Alla de här människorna behöver prata med varandra för att det ska bli rätt i koden och ett fungerande system. Jag tycker att det är något vi lyckats med i FED – att hitta forum där de samtalen kan föras på en bra nivå.

Genom att timme för timme genomföra prognoser för energibehov kan FED jämna ut toppar då man normalt sett hade behövt importera energi från det omkringliggande systemet och på så sätt skapa en mer effektiv och stabil användning över tid av den lokalproducerade fossilfria energin från till exempel solceller. Då världen står inför en stor energiomställning kan lokala energisystem som FED bli en viktig pusselbit för att bromsa den globala uppvärmningen. 

– Det är ju vår målsättning och det klart att det skulle vara jätteroligt om vi kan göra avtryck, både i Sverige och i resten av Europa och världen. Vi står inför stora omställningar där vi ska avveckla fossil elproduktion och fasa ut kol till exempel. Det blir jättestora utmaningar och då kan FED vara en pusselbit i att lägga det nya energisystemet för framtiden, säger Stina Rydberg.

Om projektet:
Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio starka partners.

Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park,Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer.

Under 2017−2019 utgör Chalmersområdet i Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Johanneberg Science Park har den koordinerade rollen på uppdrag av Göteborgs Stad.

Twitter: https://twitter.com/fedgbg

Läs mer: 
http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/gothenburg  https://www.johannebergsciencepark.com/en/projects/fed-fossil-free-energy-districts

EU flag

 

Content

För mer information, kontakta:

Stina Rydberg, Projektledare

+46 709 54 14 89 stina.rydberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn