Vicerektor för Göteborgs universitet ny i styrelsen för Johanneberg Science Park

5 oktober 2018
Fredrika Lagergren Wahlin

Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan, blir Göteborgs universitets adjungerade ledamot i styrelsen för Johanneberg Science Park. Hon tar över efter Birger Simonson, dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten, som gått i pension.

– Vi är väldigt glada över att välkomna Fredrika Lagergen Wahlin till styrelsen. För oss är det viktigt med ett aktivt engagemang från Göteborgs universitet för att fortsätta utveckla verksamheten, säger Lars Göran Andersson, VD för HSB Göteborg och ordförande i Johanneberg Science Parks styrelse.

Johanneberg Science Park är en ledande samverkansarena för samhällsbyggnad. Tillsammans med partners från akademi, samhälle och näringsliv drivs här nationella och internationella innovationsprojekt som testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar, som till exempel energiförsörjning, hållbart byggande och boende. I styrelsen sitter representanter för de två grundarna, Göteborgs Stad och Chalmers, samt ett femton-tal företrädare på ledningsnivå från Johanneberg Science Parks övriga partners. 

Fredrika Lagergren Wahlin är vicerektor för samverkan på Göteborgs universitet och är sedan tidigare även ledamot i styrelsen för Lindholmen Science Park.  

– Jag ser väldigt goda möjligheter för Göteborgs universitet att engagera sig ännu mer i Johanneberg Science Park. Samhällsbyggnad involverar många av de områden vi är starka på, som samhällsvetenskap och naturvetenskap, men även humaniora och konstnärliga utbildningar. Vi har haft bra diskussioner med Johanneberg Science Park hittills och ambitionen är att delta mer i breda projektsamarbeten, säger Fredrika Lagergren Wahlin.
 

Content

För mer information, kontakta:

Mats Bergh, VD

+46 708 16 75 94
Skicka e-post
LinkedIn