Vi är drivkraften för snabbare fossiloberoende omställning!

26 september 2018
Bild

Västsvenska Kemi- och Materialklustret kraftsamlar nu inför en omfattande satsning för att öka takten för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Inom Klustret vill vi skapa en fossilfri och cirkulär processindustri, som ett led i de gemensamma målen inom Klimat2030 för ett fossilfritt Västra Götaland. Här kan du läsa mer om vad Klustrets partners tycker!

Johan Widheden, Senior Hållbarhetsexpert, Akzo Nobel. 

Vi kan i Västsvenska Kemi- och Materialklustret samverka för att hitta fler hållbara lösningar på kemiindustrins utmaningar. För mig är kemikalier basen för alla produkter vi omger oss med och kemiindustrin är en av Sveriges största exportindustrier, om inte den största. Vi ser ett skifte från fossila råvaror (petrokemi) till förnybara och cirkulära, främst i klimatförändringens spår. Här kan Klustret spela en viktig roll, då en stor del av den svenska kemiindustrin finns i Västsverige. Jag hoppas att vi genom Klustret kan få igång större gemensamma projekt för att ta nästa steg mot en förnybar och cirkulär råvaruförsörjning och också visa att kemiindustrin är en nödvändig del av lösningen, speciellt gentemot politiken.

Marianne Gyllenhammar, Project manager, Stena Recycling International AB.

För Stena Recycling är syftet med Västsvenska Kemi- och Materialklustret att nätverka och kunna påverka tillsammans för ett hållbart samhälle. Den största utmaningen framför oss alla ligger i att ställa om samhället, från en linjär ekonomi till en cirkulär. Genom Klustrets arbete med att starta och driva både små och stora projekt, kan vi tillsammans lösa upp olika hinder eller knutar och testa nya sätt för att bidra till omställningen.

Maria Strömberg, Chef Kluster & Innovation, Business Region Göteborg.

Omställningen är en process där ny kunskap ständigt behövs för att både regionen, näringsliv och forskningen ska bibehålla sin attraktionskraft för investeringar och etableringar. Vår största utmaning ligger också samtidigt i att skapa storskalig cirkulär ekonomi inom processindustrin och att ständigt utveckla produktionen av förnybara bränslen och kemi- och materialprodukter. Klustret är jätteviktigt för att tillsammans driva och skapa omställningen till en hållbar industri och ett fossilfritt samhälle. Tillsammans med övriga parter i Klustret kan vi se till att även driva efterfrågan och ta fram ny kunskap för att möjliggöra marknadsutveckling.

Göran Havert, affärsutvecklingschef Johanneberg Science Park.
Ska vi rädda vår planet måste vi bli mer resurseffektiva i vår vardag, i allt vi gör. Samhället försöker till exempel förmå alla sina invånare att återvinna sitt avfall, det är jätteviktigt att dessa processer fungerar så bra som möjligt, och att även industrierna och samhället blir cirkulära tillsammans. Västsvenska Kemi- och Materialklustret är en viktig del av vår verksamhet då den för in cirkulär ekonomi i en stor, industriell, skala, eftersom vi tar oss an de stora samhällsutmaningarna.

Här kan du läsa mer om Västsvenska Kemi- och Materialklustret!

Content

Kontaktperson

Caroline Löfgren , (Tjänstledig)

+46 702 11 15 07
Skicka e-post
LinkedIn