Var med och utveckla framtidens hållbara grönområden!

19 oktober 2020
gräsmatta som vattnas

Nu välkomnar vi dig som har idéer på hur vi tillsammans kan utveckla framtidens hållbara grönytor. En möjlighet att prova nya saker, testa idéer och nya koncept i en verklig miljö.

Grönytor och utemiljöer är centrala för en god bebyggd miljö, men det finns flera utmaningar för att kunna utveckla och förvalta dessa bättre både utifrån miljö- och resursmässigt perspektiv. Hur kan vi bli bättre på att fördela våra resurser och skapa smartare system för skötsel av våra parker och grönytor? Vilket resultat når vi med ny teknik som möjliggör övergång från frekvens- till behovsstyrda insatser, och hur kan detta bidra till ökad biologisk mångfald? Hur utformar vi bäst våra utemiljöer utifrån boendes och besökarnas perspektiv, och hur kan utemiljöerna anläggas och förvaltas fossilfritt?

Testbädden Hållbara Smarta Parker välkomnar nu innovatörer, forskare och studenter med idéer om hur vi kan utveckla framtidens hållbara grönytor. 

Du får tillgång till skräddarsydda möten och nätverk med experter inom skötsel, en verklig driftsmiljö med parker, planteringar, friluftsområden, idrottsanläggningar och bostadsgårdar, för att testa och utvärdera dina produkt och ditt projekt.

Anmäl ditt intresse här

På vårt webinar den 20 oktober gavs tillfälle att få veta mer om vad Hållbara Smarta Parker är och hur det praktiskt går till att vara med. Ta del av webinaret: 20 Oktober: Webinar - Var med och utveckla framtidens hållbara grönområden!

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar och flera företag. Det initiala arbetet med att utveckla testbädden finansieras av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) tom augusti 2020. Hållbara Smarta Parker finansieras ytterligare mellan 2020-2023 med 5 miljoner av Vinnova i utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar. Medverkande partners här bidrar med ytterligare 5 miljoner.

Läs mer: http://www.hallbarasmartaparker.com/

 Med stöd från:
vinnova

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17 evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com LinkedIn

För mer information;

Eva Hellberg, Kommunikationschef

+46 709 58 21 10 eva.hellberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn