Välkommen till Bioekonomiriksdagen 2019!

13 november 2018
Bioekonomiriksdagen 2019

Vad krävs för att lyckas förhindra att jorden värms upp ytterligare? Hur får vi biobaserade lösningar från de djupa skogarna att finnas i hela samhället?

- Nyckeln till att klara klimatmålen och samtidigt skapa gröna jobb och sköna exportinkomster är bioekonomi. På bioekonomiriksdagen ska vi tillsammans gå från vackra ord till imponerande handling, säger Mattias Goldmann, VD på tankesmedjan Fores och moderator för den tredje upplagan av Bioekonomiriksdagen som hålls i Göteborg den 23 - 24 oktober 2019.

För många branscher innebär omställningen tuffa utmaningar, men även spännande möjligheter. Bioekonomiriksdagen är en unik plattform för att samla politiker, näringsliv och offentlig sektor för att ta tillvara den potential som finns och sätta strategierna som krävs för att åstadkomma snabbare förändringar. 

För tredje gången är det också Mattias Goldmann som lotsar deltagarna igenom programmet som innehåller politiska frågor, föregångsexempel och intressanta seminarium. 

- Om du redan vet allt inom bioekonomi behöver du inte komma, men har du något kvar att lära om till exempel vetenskapliga grunder, politisk analys och marknadsföringsfrågor då ses vi på Bioekonomiriksdagen!

Den välbesökta Bioekonomiriksdagen har tidigare hållits i Örnsköldsvik 2017 och i Karlstad 2018. 2019 arrangeras den i Göteborg av Johanneberg Science Park, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, Västra Götalandsregionen och IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

Läs mer på konferenssidan: bioekonomiriksdagen.se

Content

För mer information, kontakta:

Tove Arnsvik Bjurefalk, Kommunikatör

+46 708 58 29 35
Skicka e-post
LinkedIn