Vad betyder energiöverenskommelsens fall för innovativ energiutveckling?

18 december 2019
bild

Att Energiöverenskommelsen, som slöts 2016, nu brutit samman när Moderaterna och Kristdemokraterna meddelat att de hoppar av, oroar Stina Rydberg, projektledare och ansvarig för bland andra innovations- och samverkansprojektet Fossil-free Energy Districts, FED, på Johanneberg Science Park.

- Energisektorn är inne i en omställning, där el kan produceras av egentligen alla; stora och små fastighetsägare till exempel. Våra erfarenheter från FED säger att lokala energisystem kan kombineras med och stötta de befintliga systemen, men det kräver till exempel att rätt lagstiftning måste komma på plats.

Samtidigt när nu nya aktörer kommer in i branschen ser vi ökade krav på mer el i samhället, genom ökad urbanisering samt elektrifiering av transporter och i industrin, och dessutom brister i överföringskapacitet i flera delar av landet. Dessa nya utmaningar kräver mer, inte mindre, samtal och samverkan mellan branschen och politiker från alla läger, för att skapa långsiktighet och trygghet i investeringar och satsningar.

Energiöverenskommelsen som slöts 2016 är en överenskommelse mellan fem av Sveriges Riksdags åtta partier och skulle borga för långsiktig inriktning för svensk energipolitik. Målet med överenskommelsen är att Sverige ska ha hundra procent förnybar elproduktion år 2040. Överenskommelsen slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna, Moderaterna, Centerpartiet, och Kristdemokraterna 2016 i syfte att skapa långsiktiga spelregler för den svenska energimarknaden och svensk energiförsörjning

Content

För frågor

Stina Rydberg, Projektledare

+46 709 54 14 89
Skicka e-post
LinkedIn