Träffa oss på Elfack!

7 mars 2023
textplatta om konferensen

Elfack är en mötesplats för framtidens lösningar inom el, kraft, ljus och informationsteknologi. Stina Rydberg och Claes Sommansson medverkar med var sitt föredrag. Ta plats du med, konferensen är kostnadsfri!

Stina Rydberg - Fastighetsnära batterier för nybörjare 

Tid: 230510 kl 11:00-11:25
Plats: Level 2 Hall F Switch 

Hur kan man som fastighetsägare använda sig av batterier för ett flexibelt och robust energisystem och vilken nytta tillför det? I ett projekt finansierat av Västra Götalandsregionen har Johanneberg Science Park sammanställt rekommendationer och riktlinjer för fastighetsnära installationer av batterier. Syftet har varit att på ett lättillgängligt sätt öka kunskapen om batterier hos framför allt fastighetsägare. Nu får besökarna på Elfack möjlighet att ta del av en crasch course i batterier. 
Läs mer: https://elfack.com/programs/fastighetsnara-batterier-for-nyborjare/ 

Claes Sommansson - Framgångsreceptet för omvandlingen och omställningen av bebyggelsen och våra städer – vilken roll spelar elektrifiering och digitalisering?

Tid: 230509 kl 15:15-15:35
Plats: H1

Föredraget ges på Power Electrification Summit - Strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. En del av ELFACKs program. 
Läs mer: https://pesummit.se/hem/konferensprogram/

Boka din biljett 

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Stina Rydberg, Projektledare

+46 709 54 14 89 stina.rydberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn

Vill du veta mer, kontakta;

Claes Sommansson, Projektchef

+46 765 54 45 33 claes.sommansson@johannebergsciencepark.com LinkedIn