Trädgårdsföreningen blir testbädd för framtidens parker

30 september 2019
Trädgårdsföreningen

Göteborg sjösätter ytterligare en testbädd för att framtidssäkra staden. Testbädden Hållbara Smarta Parker, är avsedd att testa och utveckla lösningar för en fossilfri och effektiv skötsel av framtidens parker och grönytor.

Grönskans betydelse ökar i våra allt tätare städer, för ett gott och hållbart liv och som en del av Göteborgs identitet. Det blir därför allt viktigare att utveckla smart, enkel och effektiv teknik som tar tillvara resurser och stöttar livsförutsättningar för växter och djur.

Göteborgs Stad startar därför en testbädd i samarbete med företag och organisationer för att utveckla och testa lösningar för en hållbar utemiljö. Testbädden kommer att pågå under tre år med visionen att utforma ett funktionellt underhåll av grönområden i staden för att förbättra rekreations-, miljö- och ekonomiska värden, till nytta för medborgarna.

Genom digitalisering och automatisering ligger fokus på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbelastningen. Först ut som testyta i Göteborg är Trädgårdsföreningen där installation sker av robotklippare i offentlig miljö och ny sensorteknik testas med förhoppningar om nya insikter i både parkens värden, dess skötsel och hur man på ett smart sätt integrerar med besökarna.

— Flera olika tekniker som är nya för oss kommer att testas i våra parker, naturområden och i stadsmiljö. Det är viktigt för oss att få ökad förståelse för hur den nya tekniken kan höja värdet för besökare och hur vi kan bli effektivare i vår skötsel. Då kan vi ta vårt ansvar när det kommer till den omställning vårt samhälle står inför och optimera stadens resurser för att säkra den grönstruktur som är en vital del av framtidens hållbara stad, säger förvaltningscontroller Emil Björklund på Park och naturförvaltningen, Göteborgs Stad. 

— Vi vill utveckla framtida hållbara, effektiva metoder och lösningar inom skötsel av parker och andra grönytor, som kan spridas nationellt och internationellt, med syfte att skapa mervärde för stadens invånare, säger Mats Bergh VD för Johanneberg Science Park.

— Vi tror att elektrifiering, digitalisering, och autonoma lösningar kommer att spela en viktig roll i framtiden för skötsel av grönytor för att team kan arbeta smartare och mer hållbart. Utmaningarna är flera; hur samverkar man som gynnar flera aktörer, hur fungerar autonoma lösningar i en offentlig miljö och hur kan sensorer bidra till att minska resursförbrukningen, säger Jonas Willaredt, miljöchef på Husqvarna.

Hållbara Smarta Parker (Sustainable Smart Parks) är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, Park- och naturförvaltningen, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park och Husqvarna AB

Content

För mer information, kontakta:

Göran Havert, Affärsutvecklingschef

+46 730 34 64 65
Skicka e-post
LinkedIn