Tomas Kåberger ny ordförande för Johanneberg Science Park

4 juni 2020
Tomas Kåberger

På bolagsstämman den 29 maj 2020 utsågs Tomas Kåberger till ny ordförande för Johanneberg Science Park. Med många tunga meriter i bagaget ser han fram emot att bidra till bolagets fortsatta samverkande arbete mot en industriell och samhällelig utveckling som är hållbar.

— Johanneberg Science Park arbetar med flera svåra och viktiga områden. Sådant gillar jag och jag ser fram emot ett roligt och lärorikt engagemang. Som ordförande blir min roll att se till att beslutsprocesserna blir bra och att besluten hanteras och genomförs väl, säger Tomas Kåberger.

Tomas Kåberger har tidigare bland annat varit professor på Chalmers och generaldirektör för Energimyndigheten. Nu är hans huvuduppdrag att leda ett institut i Tokyo som arbetar med förnybar energi och i Europa arbetar han för InnoEnergy som är en del av EIT, European Institute for Innovation & Technology

Han har anknytning till Chalmers som affilierad professor i industriell energipolicy på institutionen för teknikens ekonomi och organisation och rådgivare åt Chalmers styrkeområde Energi

Förutom att vara arbetande styrelseordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo är han senior rådgivare åt The Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization och Climate KIC

I Sverige sitter han med i Klimatpolitiska rådet, ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll utsläpp år 2045. Han sitter även i styrelsen för Vattenfall och under fem år i styrelsen för Industrifonden.

— Tomas har en minst sagt gedigen bakgrund, en stor kunskap och ett brett nätverk som kan komma oss till godo inte minst i energifrågorna, som ju är ett av våra fokusområden under det mer övergripande samhällsbyggnadsparaplyet som vi jobbar under. Vi ser fram emot ett produktivt samarbete i styrelsen under hans ledning, med den fortsatta ambitionen att vara Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad, säger Mats Bergh, vd för Johanneberg Science Park.

Tomas Kåberger tar över ordförandeskapet för Johanneberg Science Park efter Lars Göran Andersson, vd på HSB, som suttit på posten sedan 2018. 

Johanneberg Science Parks styrelse

Content

För mer information, kontakta:

Mats Bergh, VD

+46 708 16 75 94
Skicka e-post
LinkedIn