Testbädden är svaret – men hur skapar vi förutsättningarna?

13 juli 2017
panel Testbäddseminarium

Under den rubriken bjöd Johanneberg Science Park in en namnkunnig panel till Arkitekturträdgården i Almedalen i år, för att ur olika perspektiv belysa testbäddsfenomenets utmaningar, behov, samhällsnytta och framgångsfaktorer.

Per Österström från Business Region Göteborg navigerade elegant bland paneldeltagarna för att reda ut om – men framför allt hur – vi kan utveckla hållbara smarta städer, ta fram framtidens innovationer och skapa framtidens jobb med hjälp av fenomenet testbädd.

Testbäddar är viktigt, om det råder ingen tvekan. Den offentliga debatten bevakar och regeringen avsätter pengar. Vinnova har under våren 2017 fått i samordnings­uppdrag att samordna och stärka test- och demonstrationsversamheten i Sverige – Testbädd Sverige.

Regeringskansliet Se regeringens pressmeddelande här

Vinnova  Här är samordningsnyheten hos Vinnova

Testbäddar är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisa­tioner ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. (Vinnovas definition)

Testbädd Sverige

Första frågan var given: Varför Testbädd Sverige, är vi dåliga på att samordna oss? Nejdå, svarar Niklas Johansson, Näringsdepartementet, men vi behöver ständigt förändra oss. Testbäddar är inte bara en teknikfråga, vi behöver möta verkligheten, ansvarsfrågor, lagstiftning etc. Lars Hjälmered fyller i: Regioner och städer är viktiga men även nationen fyller sin roll; integrationen och konkurrenskraften är stora frågor för Sverige kommande åren och därför satsar vi nu nationellt på Testbädd Sverige.

Diskussionen gled in på vad som är statens ansvar, och näringslivets. Hur satsar vi och fokuserar för att skapa nyttig samverkan tillsammans? Ska testbädden generellt vara öppen och tillgänglig? Absolut, men inte bara, vi måste kunna erbjuda test- och demomiljöer där integriteten kan garanteras av olika skäl. 

En del av seminarietiden ägnades givetvis åt Göteborg, det var idel positiva tongångar (rekommenderar här en titt på de samlade citaten, se länk nedan), och det gäller att ha en tillåtande miljö där det är ok att testa och göra fel tidigt. Det sparar oerhört mycket kraft, tid och pengar. Och rent av lidande. 

De små och medelstora företagen fick sin välförtjänta uppmärksamhet, instituten har ett ansvar att se till att dessa företag kan närma sig forskning och expertis, förslagsvis genom att delta i testbäddar. 

Även Science Parkens roll belystes, hur skapar man tillåtande miljöer för testbäddar. Berömmet var kompakt. (Se film tid 31:15).

Finansieringsfrågan är som alltid viktig, om än sällan helt glasklar. Näringslivet och marknadskrafterna behöver vara med från början, gratis är inte gott, men från statligt håll fick vi indikationen att det är möjligt att gå in i testbäddar i tidiga faser men att akta sig för att bli hängande kvar och stänga ner när intresset inte längre finns. 

Och sen då, framtiden? Ett tydligt medskick från panelen är att ny lagstiftning tar väldigt lång tid, det finns en inbyggd tröghet i förändringar av det legala systemet medan akademi och näringsliv springer allt fortare.  Niklas Johansson, Näringsdepartementet, önskade tydlig dialog och återkoppling från testbäddarna för att få igång en process där vi möts så att de som lagstiftar blir mer agila. Han öppnade upp för lite policylabstankar och lovade (?) att införa Kaizen i politiken också.

Och hur blir det då med uppskalning och kommersialisering av det goda som kommer fram i testbädden? här är det oerhört viktigt att ha haft örat mot marken tidigt, att arbeta behovs- och användardrivet, att ha marknadskrafterna med sig i alla vägval. Och då är det bra att ha testat innovationen i fråga i skarpt läge. På riktiga människor. I en testbädd! 

Blev du nyfiken? Det förstår vi!

Se hela seminariet filmat här

Läs ett längre referat här

Läs citat från paneldeltagarna här

Panel almedalen testbädd

Content

Almedalsstrateg 2017

Ann-Marie Strand, Omvärldsanalytiker

+46 721 64 98 26
Skicka e-post
LinkedIn

Almedalskommunikatör 2017

Katarina Nordström, Kommunikation, SME-kontakter

+46 709 35 38 60
Skicka e-post
LinkedIn