Svensk startup säkrar kapital för att tillverka förnybart bränsle av koldioxidutsläpp

20 december 2019
Liquid Wind: Visualisering av Liquid Wind e-metanolanläggningen.

Liquid Wind, en svensk startup inom förnybar energi planerar nu att bygga anläggningar för produktion av flytande förnybart bränsle som kan ersätta fossila bränslen inom de sektorer där det saknas förnybara alternativ. Resan började på Johanneberg Science Park.

Baserat på förnybar el från vind och koldioxidinfångning (Carbon Capture) vill Liquid Wind producera flytande e-metanol som kan användas som bränsle inom framförallt sjöfart och tunga transporter. Liquid Wind har nu fått stöd från InnoEnergy, som är en europeisk effektfond som investerar i lösningar inom energi och cleantech. InnoEnergy investerar 1,7 miljoner Euro i Liquid Wind för utvecklingen av den första kommersiella produktionsanläggningen i Sverige. Anläggningen kommer att stå färdig hösten 2023 och producera 45 000 ton e-metanol per år.

– Vi gick från samverkansprojekt på Johanneberg Science Park till bolag. Väldigt många av mina kontakter härstammar härifrån. Här finns ett naturligt nätverk och samarbeten för hållbara energilösningar. Här öppnades dörren för oss, säger Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind.

Innovationen handlar i förenklad form om att göra en förnybar variant av metanol på konstgjord väg. Koldioxid samlas in, renas, blandas med vätgas och omvandlas till vätska. Detta fungerar som drivmedel till hela transportsidan: shipping, närsjöfart, stora lastbilar, vanliga bilar och även som råvara till grönt flygbränsle. – Potentialen för grön metanol är enorm med tanke på att vi i landet konsumerar 8 miljoner ton bränsle varje år. Vårt bränsle är dessutom lokalt producerad och inte baserad på fossil olja.

Claes Fredrikssons slår gärna ett slag för de initiativ från Johanneberg Science Park, SME-nätverket samt Västsvenska Kemi- och Materialklustret som äger rum på Chalmersområdet. – Här pågår nätverksevent och intressanta mötesserier där du träffar människor du kanske aldrig annars skulle mött. Se det som ett smörgåsbord och ta för dig helt enkelt. Väldigt många av våra viktiga, lokala kontakter har vi fått här, avslutar Claes Fredriksson. Projektet har stöd från Västsvenska Kemi- och Materialklustret, på Johanneberg Science Park, med medlemmar från akademi, industri och offentlig sektor. Med på resan finns stora massaproducenter samt tongivande återvinnings- och energiaktörer som Stena, Renova och Göteborg Energi samt ingenjörsfirman COWI. Projektet omfattar också samverkan med aktörer inom fordonsindustrin, motortillverkare samt skogsindustrin för att sätta effektiva gemensamma regelverk som bidrar till en hållbar omställning.

För frågor, Liquid Wind: Claes@liquidwind.se, +46 768 61 61 61

Content

För frågor, Johanneberg Science Park

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63
Skicka e-post
LinkedIn