Stort intresse för ett Returraffinaderi på västkusten!

17 mars 2020
Moderaterna på besök i ett av kemiföretagen i Stenungsund!

Att bygga ett Returraffinaderi för plastavfall är avgörande för hur vi ska minska beroendet av fossil råvara och bättre kunna återvinna all plast. Under våren har vi haft många besök av riksdagsledamöter i våra kemiindustrier på västkusten för att visa hur fabrikerna fungerar och vilka utmaningarna är.

Ett av målen med den stora Vinnovasatsningen Klimatledande processindustri är att utveckla ett returraffinaderi för plastavfall och skogsrester i Västsverige. Det skulle globalt minska CO2-utsläppen. I dag blir endast cirka 16% av allt plastavfall materialåtervunnet. I ett av satsningens insatsområden, Returraffinaderi, undersöks hur kemisk återvinning i ett returraffinaderi ökar möjligheten till resurseffektiv materialåtervinning av både plast och skogsråvara, och bidrar på så sätt till en ekonomiskt och miljömässigt hållbar resurshantering. Samtidigt finns en rad utmaningar. En är att det krävs stora avfallsströmmar för att få lönsamhet. Under våren har både Kemikalieinspektionen och riksdagsgrupper från Centerpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna besökt Kemiföretagen i Stenungsund och Hållbar Kemi 2030 för att få en inblick i vilka åtgärder som behövs för att nå en cirkulär kemiindustri.

- Jag tycker att det är jättekul och bra att så många politiker är intresserade av vår idé om ett Returraffinaderi, säger Lars Josefsson, insatsområdesledare i Klimatledande Processindustri på Johanneberg Science Park. Det viktiga nu är att den utredning om ett Returraffinaderi i Sverige, som politikerna pratar om verkligen blir av, avslutar Lars.

Klimatledande Processindustri strävar efter en fossiloberoende industriregion som är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror. Detta stärker svensk konkurrenskraft och bidrar till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Satsningen är finansierad av Vinnova och Västra Götalandsregionen och koordineras av RISE och Johanneberg Science Park genom Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

 

Content

Kontakt för frågor

Lars Josefsson, Insatsområde Returraffinaderi och klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 708 33 05 82
Skicka e-post
LinkedIn