Stora möjligheter till innovativa och klimatsmarta lösningar i Forsåker

3 februari 2022
Den nya stadsdelen Forsåker. Copyright: Mölndala Fastighets AB

I Forsåker i Mölndal ska cirka 3000 bostäder och 4000 arbetsplatser byggas bredvid de historiska, befintliga byggnaderna de kommande åren. Johanneberg Science Park samlar både små och medelstora företag med smarta innovationer och stora bostadsbolag och byggherrar. Vi arrangerade ett event där aktörerna kunde träffas och inspireras av varandra för att utveckla innovativa lösningar tillsammans i Forsåker.

Nära 30 deltagare från olika aktörer som Wallenstam, Peab, Mölndala Fastighets AB, Mölndal Energi, Mölndalsbostäder, Mölndals stad, Aspelin Ram, Nordr och ByggVesta deltog för att ta del av de åtta små- och medelstora företagens (hädanefter SME:s) smarta och innovativa lösningar.

Johanneberg Science Park leder innovationsplattformen Innovation Forsåker, tillsammans med Mölndala Fastighets AB och Mölndal Energi, som syftar till att skala upp hållbara och smarta lösningar i den nya stadsdelen i Mölndal. Genom att skala upp olika typer av innovationer kan de sedan integreras med varandra och nya tjänster skapas som bidrar till att underlätta och förenkla en hållbar livsstil för de boende och verksamma i Forsåker.

- Det är viktigt att samla olika typer av aktörer och vi stöttar innovationsarbetet för både SME-bolag, större bolag, staden och akademi. Det kan finnas utmaningar när olika aktörer befinner sig olika skeden av planeringsprocesser och så vidare. Men vi behöver utreda och testa vilka idéer eller prototyper som kan användas i stor skala. Vi har tagit avstamp i det hållbarhetsprogram som byggaktörerna i Forsåker och Mölndala Fastighets AB tagit fram, säger Rickard Malm, projektledare för Innovation Forsåker på Johanneberg Science Park.  

SME-bolagen som deltog, Avak, Capillary Concrete, Chargenode, Graytec, Leading Light, Samster, X2 Wireless och Zesec, har alla utvecklat smarta lösningar som kan integreras i stadsdelar som Forsåker. SME-bolagen som pitchade idéer spände brett över olika områden inom elproduktion, storskalig elbilsladdning med högre laddningsgrad och optimerat laddsystem, hydroponiska gräsmatteytor, med mera. Till exempel kan Samsters nya typer av solpaneler ge upp till 20% högre elproduktion. ChargeNode presenterade storskaliga laddboxar för elbilar som optimerar laddning, skötsel av boxarna och som anpassar laddningen efter effekttopparna i elnätet. X2Wireless däremot presenterade ett uppkopplat och smart brandskyddssystem som går att koppla även till andra larmsystem som kan underlätta för de boende som bor i husen.

Forsåker består av totalt 24 hektar mark med ett unikt läge nära järnväg, motorväg och kollektivtrafik Första detaljplanen planeras gå ut på granskning under 2022. Men det är ett stort projekt och det kommer ta cirka 12-15 år innan hela stadsdelen är färdigbyggd.

- I innovationsplattformen är elektrifiering, smarta IOT-lösningar (Internet of Things), sensorer exempel på viktiga delar att ta med i stadsdelen. Vi tittar också på att utveckla olika typer av förnybar energi och hur lokal energiproduktion kan utvecklas exempelvis i fasader, solcellsparker, med mera. Det finns här finns en fysisk plats att testa och utveckla hållbar stadsutveckling i Forsåker, säger Bjarne Fjellanger, VD på Mölndala Fastighets AB.

Innovationsutvecklingen i Forsåker syftar till att skapa ett mervärde med smarta lösningar för både boende och näringsidkare samt skapa en attraktiv stadsdel. Bakom Innovation Forsåker står Mölndal Energi AB, Mölndala Fastighets AB och Johanneberg Science Park.

Content

Vill du veta mer?

Rickard Malm, Projektledare

+46 736 20 29 46 rickard.malm@johannebergsciencepark.com