Stark laguppställning bidrar till nya mobilitets- och laddlösningar

22 juni 2022
Stark laguppställning bidrar till nya mobilitets- och laddlösningar

Elektrifieringen av våra fordon och ökande volymer inom gods- och persontrafik i våra stadsmiljöer ställer nya krav på laddinfrastruktur och mobilitetslösningar. En stort antal organisationer samlas nu för att konkretisera hindren för mobilitet och storskalig implementering av laddinfrastruktur. Till hösten fokuserar vi på lösningar för att överkomma dessa.

I självaste midsommarveckan samlade vi 30 möjliggörare till intensiva rundabordssamtal om mobilitet, logistik och laddinfrastruktur. Vi identifierade hinder och utmaningar, och kunde givetvis inte avhålla oss från att smyga in en hel del konkreta lösningsförslag. 

Rickard Malm och Per Sunnegren, Johanneberg Science Park hälsade välkomna med frågan: Vilka hinder har du tagit med dig hit till rundabordssamtalet? Menti-ordmolnet som växte fram visade tydligt att vår egen ovilja till förändring reser hinder för att skapa nya mönster och strukturer inom mobilitet, transport och logistik. En något besk start på dagen, men en utmaning som behöver tas på allvar.

Först ut var Frances Sprei, docent vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap samt fysisk resursteori vid Chalmers. Hon pekade på senaste IPCC-rapporten där infrastruktur dvs kollektivtrafik, bilpool etc bedöms väga nästan lika tungt i lösningen mot klimatmålen, som elektrifieringen av privatbilarna. Fakta från forskning och prisbelönta exjobb visar att vi sällan pendlar i poolbil, att välutbyggd kollektivtrafik är avgörande för minskad privatbilism och bäst chanser får vi genom att från början designa urbana miljöer för bilfrihet. Låga p-tal (dvs få parkeringar) kombinerat med andra tjänster ger effekt.

Max Liebermann från ChargeNode bjöd på utblick och insikter från näringslivet, vad finns det för potential, möjligheter och hinder med bred implementering av laddinfrastruktur? Den tunga trafiken kommer att bli den svåra biten. Hur används fordonsflottan idag? Laddinfran behöver designas utifrån det. Ska våra enorma logistikcentra bli laddstationer med orimliga krav på effektuttag? Hur går det då med leveranstider, körcykler och priser..?

Maria Oscott, Lindholmen Science Park och Staffan Bolminger, FOG Innovation pratade godslogistik; vi vill ha allt mer skickat hem till oss, men helst inga leveransfordon i stadsmiljöer. Vi vill ha fina shopping- och konsumtionslägen, men inga bakgator för leveranser. Absolut inga sopbilar mellan uteserveringarna! Paradoxer, utmaningar och möjligheter. Citylogisitk måste lösas i samverkan.

Göteborgs kommunalråd Karin Pleijel (MP) delade med sig av en superbra nyhet angående transporter: "Det har fattats ett nytt beslut angående samordnade transporter i Inköps- och upphandlingsnämnden i Göteborgs Stad. Staden blir härmed en motor för bättre logistiklösningar." Beslutet är helt nytt och har inte börjat implementeras än. Men vi välkomnar såklart all logistik som samordnas och effektiviseras!

Även Mölndals kommunalråd Pernilla Övermark (S) deltog och tyckte dagen var inspirerande med bra mix av människor; politik, akademi och näringslivet. En hel del nya idéer och vinklar för lokalpolitiken. Hon sa: "Det här var en välbehövlig boost för att gå vidare. Här finns entusiasmen som gör det intressant att jobba vidare med det viktiga."

Några av de kommande lösningsförslagen ska att testas och demonstreras i det nygamla, höginnovativa området Forsåker i Mölndal. Vi bad därför Bjarne Fjellanger, VD Mölndala Fastighets AB om en kommentar. Bjarnes budskap var tydligt: "Mod. Nu behövs det mod för att fatta rätt beslut, idag och imorgon för att nå de uppsatta målen och röra oss mot de visioner som redan är politiskt antagna."

Till slut några riktigt kloka ord från Mats Bengtsson, Volvo Cars: "Tillgång till el och möjligheten att bidra till omställningen mot ett CO2-fritt samhälle är en viktig demokratifråga .Tillgång till laddinfrastruktur återfinns idag till största delen i privata bostäder. Frågan om publik laddning är därmed angelägen och behöver prioriteras”

Det blev en intensiv förmiddag; vi hann även med tre spetsiga gruppdiskussioner. Vi konstaterade att dagens samlade sällskap har de förutsättningar som krävs, både praktiskt och påverkansmässigt, för att få bollar i rullning och saker att hända för att vi ska nå klimatmålen. Ett stort ansvar... 

De innovationsidéer och lösningsförslag som framkom under dagen och i tidigare samtal tar vi med oss inför höstens fortsatta arbete.

Hör av dig om du vill vara med och bidra till klimatomställningen angående mobilitet, logistik och laddinfrastruktur! 

Content

Intresserad? Perfekt! Hör av dig!

Rickard Malm, Projektledare

+46 736 20 29 46 rickard.malm@johannebergsciencepark.com