Sök 100 000 för att utvärdera din innovationsidé!

21 februari 2022
Inspirationsbild

Innovationsmyndigheten Vinnova ger nu vår branschförening Swedish Incubators & Science Parks – SISP – uppdraget att under 2022 nå ut till små och medelstora företag över hela Sverige med så kallade innovationscheckar. Satsningen omfattar 40 miljoner kronor och Johanneberg Science Park är en av aktörerna som fått förtroendet att fördela checkar till företag.

10 maj: Vi har fått in över 50 bra idéer och intresseanmälningar, men nästan bara företag i tidig fas dvs yngre än 5 år. Vi söker nu fler "mogna" bolag med minst 5 anställda, 5 år gammalt och betalande kunder. Är du sådan så vill vi komma i kontakt med dig, hör då av dig via mail katarina.nordstrom@johannebergsciencepark.com 

Anmäl dig även på länken: Här finns ett formulär att fylla i för den checkintresserade

4 april: Intresset har varit enormt, och vi har nu stängt möjligheten att anmäla sig för en check för den här gången.

Men sannolikheten är stor att det kommer nya checkar längre fram, och vi har även många andra intressanta företagsstöd och checkar i vår region, Sverige och EU. Vi behöver ständigt innovationer och innovativa människor! Så fortsätt gärna att anmäla ditt intresse via länken till formuläret här så tar vi en kontakt när nya möjligheter uppenbarat sig:  

Här finns ett formulär att fylla i för den checkintresserade

Det finns fyra olika checkar: affärsutveckling, immateriella rättigheter, deep tech tex forskningsbolag och AI samt innovationsinfrastruktur, exempelvis testbäddar. En check på upp till 100 000 kronor kan användas av ett företag till att utvärdera en tidig innovationsidé med hjälp av extern expertkompetens. Målet är att checkprojekten ska leda till förbättrad innovationsförmåga, ökad konkurrenskraft och nya lönsamma affärer.

Några ramar: 
•    Ditt bolag behöver vara AB eller ekonomisk förening, och får maximalt söka 100 000 kronor och det är helt fritt att fördela beloppet mellan olika typer av checkar. 
•    Vinnova kommer att bedöma ert bidrag med stor vikt vid hållbarhet Agenda 2030 samt jämställd samhällsutveckling. 
•    Ni ska även intyga att ni inte bryter mot gällande statsstödsregler. Det kan verka komplicerat men lugn, det finns mallar som vi följer!  
•    Dessutom ska samtliga bolag som fått medel i en enkätundersökning. Det är något som samtliga checkmottagare förbinder sig att göra. 
SISP räknar med att fördelningen av checkar kan vara i gång i mars 2022. Men redan nu kan du anmäla ditt intresse! Obs, givetvis helt utan att förbinda dig till någonting. Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig när det är checkdags! 

Här är mer info hos SISP om checkarna, läs detta och kolla om du uppfyller kraven! 

Content

Intresserad? Perfekt! Kontakta mig.

Katarina Nordström, Affärsutveckling

+46 709 35 38 60 katarina.nordstrom@johannebergsciencepark.com LinkedIn