Snart ska liten möta stor

24 februari 2021
Stor och liten hund tittar på varandra

Små och stora företag behöver varandra på olika sätt för att vara innovativa. Men inom samhällsbyggnadsbranschen finns inget systematiserat sätt för dem att mötas. Det vill Johanneberg Science Park ändra på med konceptet Innovation i Samverkan - Liten Möter Stor, som fått finansiering för en förstudie under 2021.

— Målet är att vi ska utveckla en process som våra stora partnerföretag automatiskt får tillgång till när de går med i Science Parken. Vi har kanaler till massor av spännande startups och små och medelstora företag (SME), dels i vårt eget nätverk, men även i de initiativ vi driver tillsammans med inkubatorerna, säger Göran Havert, affärsutvecklingschef på Johanneberg Science Park.

Med hjälp av handelsstudenten Niclas Hjertqvist, som gjorde sitt mastersarbete inom Matixprogrammet på Johanneberg Science Park, lades grunden till projektet. Bland annat undersöktes de faktorer som kan göra det svårt för små och stora företagskulturer att mötas och samverka. Men snart stod det även klart att samhällsbyggnadsområdet, med sina bygg- och bostadsbolag, inte har draghjälp av större aktörers innovationshubbar på samma sätt som andra branscher har.

Ericssons Garage och Volvos Mobility XLab är två exempel som fungerar som lok för innovationsarbetet i sina respektive branscher. Inom samhällsbyggnad är bilden mer splittrad och här krävs också en bredare samverkan och ett större gemensamt ansvar. Här ser vi att Johanneberg Science Park kan ha en roll i att erbjuda en plattform med processer som kopplar ihop asymmetriska företag och kartlägger deras behov, hinder och drivkrafter, säger Katarina Nordström, som jobbar med SME-frågor på Johanneberg Science Park och är projektledare för förstudien.

Förstudien, som ska vara klar i slutet av september 2021, ska, utöver omvärlds- och behovsanalyser, förankra initiativet hos ett antal större företag och identifiera aktörer i innovationssystemet som kan bidra när man övergår i en genomförandefas. Att små företag kan få draghjälp av de stora företagens resurser, nätverk och strukturer är inte svårt att förstå. Men även de stora företagen behöver koppla upp sig mot de små företagens fördelar - innovativa idéer, flexibilitet och örat mot asfalten - för att inte halka efter i en utveckling som går allt snabbare och inte sällan behöver de lite guidning längs vägen.

— Det kan vara en ganska plågsam process och man måste våga testa och ompröva idéer i tidiga stadium, säger Katarina Nordström. I den metod vi utvecklar ingår coachning för att ta reda på vad företagen - stora och små - behöver känna till om sig själva, sin marknad, sina behov etc, för att sedan matcha ihop olika konstellationer för att påbörja samskapande innovationsprocesser som vi tror stärker alla ingående parter och hela branschen på sikt.

Liten möter stor

Johanneberg Science Park har beviljats medel från Västra Götalandsregionen och ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för förstudien Innovation i Samverkan - Liten möter Stor under perioden 2 januari 2021 till 30 september 2021. Total budget är 1 miljon kronor. 

Projektsida om Liten möter Stor

Content

För mer inforation, kontakta:

Katarina Nordström, SME-kontakter

+46 709 35 38 60 katarina.nordstrom@johannebergsciencepark.com LinkedIn